Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Aktualitātes

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

KAS VAR SAŅEMT?

1)nodokļu maksātāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens
īpašums Rīgā;
2)nodokļa maksātājs ir deklarēts telpu grupā, par kuru tiek piešķirts
atvieglojums;
3)nekustamais īpašums netiek izīrēts, iznomāts vai izmantots
saimnieciskās darbības veikšanai;
4)nodokļu maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda, izņemot
gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz
piešķiramo nodokļu atvieglojumu apmēru;
5)nodokļu maksātājam ir jāatbilst arī pārējiem atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem, kas noteikti 15.12.2021. Rīgas domes Saistošajos
noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Rīgā”.

KĀDOS GADĪJUMOS?

1)nodokļu maksātāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens
īpašums Rīgā;
2)nodokļa maksātājs ir deklarēts telpu grupā, par kuru tiek piešķirts
atvieglojums;
3)nekustamais īpašums netiek izīrēts, iznomāts vai izmantots
saimnieciskās darbības veikšanai;
4)nodokļu maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda, izņemot
gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz
piešķiramo nodokļu atvieglojumu apmēru;
5)nodokļu maksātājam ir jāatbilst arī pārējiem atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem, kas noteikti 15.12.2021. Rīgas domes Saistošajos
noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Rīgā”.

KO DARĪT?

1)lai saņemtu atvieglojumus līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz
RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē pieteikums par atvieglojumu
piešķiršanu un jāpievieno invaliditāti apliecinošs dokuments. Pieteikumu
veidlapa pieejama tīmekļa vietnē https://pip.riga.lv sadaļā Veidlapas
(5.pielikums);
2)ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība
atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados
atkārtots pieteikums nav jāiesniedz.

KĀ UN KUR IESNIEGT PIETEIKUMU?

elektroniski parakstītu uz e-pastu: pip@riga.lv ;
nosūtot uz e-adresi: 90001999188 ;
nosūtot pa pastu: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012;
vēršoties klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā (vēlams iepriekš pierakstīties pa
tālruni 80000850);
vēršoties klātienē RD Apkaimju iedzīvotāju centros Rīgā, Brīvības ielā
49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai
Gobas ielā 6A (vēlams iepriekš pierakstīties pa tālruni 80000800).


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju