Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Norisinājies Latvijas Neredziīgo biedrības 22.kongress

Aktualitātes

Norisinājies Latvijas Neredziīgo biedrības 22.kongress
2022.gada 12. augustā notika Latvijas Neredzīgo biedrības kārtējais, nu jau 22. kongress. Šis nozīmīgais pasākums tiek rīkots reizi piecos gados, un tas kalpo par platformu, kurā apspriest un diskutēt par dažādām biedrības darbību un attīstību saistītām lietām.

Šī gada kongresā tika ievēlēti deviņi jauni centrālās valdes locekļi:

  • Kaspars Biezais
  • Dace Dobraja
  • Uģis Skuja
  • Linda Bumbiere
  • Aleksandrs Mačņevs
  • Ilvars Vilks
  • Lolita Korjapina
  • Romans Praņevičus
  • Ilze Makarova – Makoronoka

Jaunievēlēto valdes locekļu vidū par Centrālās valdes priekšsēdētāju tika iecelts Kaspars Biezais.

Kongresā tika apspriestas daudzas būtiskas tēmas, kas saistītas ar Latvijas Neredzīgo biedrības darbību un nākotnes plāniem. Tika izcelti arī vairāki svarīgi projekti, kuros šobrīd ir iesaistījusies Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB).

Viens no šādiem projektiem ir "Būt zinošiem". Šī projekta mērķis ir vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu. Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) statūtos un attīstības koncepcijā ir noteikts pārstāvēt cilvēku ar redzes invaliditāti intereses un nodrošināt viņu integrēšanu sabiedrībā, tajā skaitā nodrošināt informācijas pieejamību.

Projekta "Būt zinošiem" ietvaros tiks attīstīta sistēma DAISY, kas nodrošinās cilvēkiem ar redzes traucējumiem iespēju piekļūt informācijai. DAISY (Digital Accessible Information System) ir tehnoloģija, kas ļauj neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem piekļūt grāmatām, žurnāliem un citiem drukātiem materiāliem digitālā formātā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanu informācijas sabiedrībā.
Projekts "Būt zinošiem" tiek finansēts ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu, un tas darbojas no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kongresa dalībnieki atzina, ka šādi projekti ir būtiski, lai nodrošinātu biedrības darbības nepārtrauktību un pielāgotu tās stratēģiju mainīgajai situācijai sabiedrībā. Tie arī stiprina biedrības lomu neredzīgo cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, veicinot viņu pilnvērtīgu dalību sabiedriskajā dzīvē.

#activecitizensfund