Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Izmaiņas prognozējamas invaliditātes un invaliditātes veikšanas veidlapā

Aktualitātes / Ziņas

Izmaiņas prognozējamas invaliditātes un invaliditātes veikšanas veidlapā
Informējam, ka MK 07.06.2022. ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi", kuros tika nostiprināts iesnieguma veidlapas paraugs prognozējamas invaliditātes un invaliditātes veikšanai, kurā ietverta arī personas funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa, kura obligāti aizpildāma ir pilngadīgām personām, kuras pretendē uz invaliditātes ekspertīzi.

Minētie grozījumi stājas spēkā 01.07.2022.

Iesnieguma veidlapa ar funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu ir
pieejama gan LM tīmekļvietnē:

https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditates-noteiksana

gan gan VDEĀVK tīmekļvietnē:

https://www.vdeavk.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-vdeavk-par-invaliditates-ekspertizes-veiksanu

Aicinām personas ar invaliditāti izmantot jauno veidlapas paraugu, iesniedzot pieteikumu invaliditātes
ekspertīzes veikšanai.

Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju