Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Žurnāls «Rosme» 2019. gadā no mūsu un jūsu skatupunkta

PakalpojumiŽurnāls RosmeJaunumi

2019. gadā pie lasītājiem kopumā nonāca apmēram 3155 žurnāla «Rosme» numuri. To starpā 1956 palielinātā redzīgo rakstā, 432 Braila rakstā, 515 audio formātā un 252 elektroniski. Katru mēnesi žurnālu «Rosme» saņēma vidēji 262 lasītāji, no kuriem vidēji 163 lasīja to palielinātā redzīgo rakstā, 36 — Braila rakstā, bet vidēji 43 klienti ik mēnesi noklausījās žurnāla audio versiju un 21 klients katru mēnesi iepazinās ar žurnāla elektroniskā formāta saturu.

Arī 2019. gada nogalē lasītājiem tika piedāvāta iespēja pieteikties 2020. gada kalendāram Braila rakstā. Iespēju saņemt kalendāru Braila rakstā bez maksas izmantoja 35 klienti.

Tāpat arī 2019. gada nogalē neizpalika anonimizētā klientu anketēšana. Anketa, kuru veidoja pieci jautājumi, tika nosūtīta žurnāla «Rosme» klientiem ar mērķi novērtēt klientu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Turpmāk tekstā klientu anketu atbilžu apkopojums.

Aptaujas anketas aizpildīja un žurnāla redakcijā iesniedza 158 žurnāla lasītāji, no kuriem 8 žurnālu «Rosme» 2019. gadā saņēma pirmo reizi. Pozitīvi, ka lielākā daļa klientu, kuri anonīmi aizpildīja un iesniedza aptaujas anketas, ir apmierināti ar žurnāla saņemšanas kārtību (129), saņemto žurnālu kvalitāti (127) un darbinieku sniegto informāciju un apkalpošanu (133).

Daļēju apmierinātību ar žurnāla «Rosme» saņemšanas kārtību pauda 21 klients, savukārt daļēju apmierinātību ar žurnāla kvalitāti —  22 klienti, bet 18 klienti daļēji apmierināti ar darbinieku sniegto informāciju un apkalpošanu 2019. gadā.

6 aptaujātos klientus žurnāla «Rosme» saņemšanas kārtība 2019. gadā vairāk neapmierināja nekā apmierināja, savukārt 2 klientus tā neapmierināja. Saņemto žurnālu kvalitāte vairāk neapmierināja nekā apmierināja 7 klientus, bet 2 klientus tā neapmierināja. Savukārt ar darbinieku sniegto informāciju un apkalpošanu 2019. gadā vairāk neapmierināti nekā apmierināti bija 5 klienti, bet 1 klientu darbinieku apkalpošana neapmierināja.

Mēs saņēmām arī vairākus anonīmus klientu ieteikumus žurnāla uzlabošanai. 6 klienti vēlas, lai žurnālā «Rosme» tiktu vairāk iekļauti izklaidējoša rakstura materiāli — mīklas, anekdotes, jautri stāsti no dzīves un tamlīdzīgi. 1 persona vēlas vēl vairāk dzejoļu, savukārt kāda cita vēlas, lai žurnālā tiktu publicēti darba sludinājumi, iepazīšanās sludinājumi, Latvijas ciemu un mazpilsētu apraksti. 2 personas neiezīmē vēlamo satura virzību, vien uzsver, ka vēlas, lai žurnāls kļūtu vēl biezāks un informācijā apjomīgāks. 3 personas vēlas, lai žurnālā «Rosme» vairāk tiktu publicēta informācija par Latvijas Neredzīgo biedrībā notiekošo, iekļaujot gan Centrālās valdes lēmumus, gan teritoriālo organizāciju darbu. 1 persona vēlas vairāk informācijas arī par citām invalīdu biedrībām. Tāpat arī tika rosināts uzlabot telefonisko saziņu ar lasītājiem, jo ne visi spēj sazināties ar redakciju elektroniski.

Vērtējot ieteikumus, jāsecina, ka mūsu lasītāji žurnālu «Rosme» vēlas redzēt tēmām un noskaņām bagātu. To arī centīsimies ievērot, veidojot turpmākos žurnāla numurus. Komentējot saziņas iespējas, jāatvainojas, ja kādu brīdi sazināties ar mums nav bijis iespējams. Tomēr ikdienā esam vienlīdz aktīvi, gan atbildot uz telefona zvaniem, gan elektroniskajām ziņām un arī vēstulēm, kas tiek sūtītas ar pasta starpniecību.

Kopumā dati no saņemtajām anketām liecina, ka esam uz pareizā ceļa ar iespēju vēl augt un attīstīties. Pateicamies ikvienam anketas aizpildītājam par veltīto laiku, uzmanību un dalību žurnāla veidošanas procesā, izsakot savu viedokli. Mūsu pilnveidošanās ir atkarīga no sekmīgas mijiedarbības ar lasītāju, tāpēc vienmēr esam atvērti pamatotām uzslavām un arī aizrādījumiem.