Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Iepirkumi

Par biedrību / Iepirkumi

Latvijas Neredzīgo biedrība pilda valsts deleģētās funkcijas, nodrošinot cilvēkiem ar redzes traucējumiem sociālas rehabilitācijas, tiflotehnikas un žurnāla “Rosme” pieejamību. Lai šos pakalpojumus nodrošinātu, nepieciešams veikt iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūra ir procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta līgumcena pārsniedz noteikto limitu.

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

LNB Centrālā valde LNB Centrālā valde
67532607
info@lnbiedriba.lv

Iepirkumi aktualitātes: