Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Iedvesma jauniešos

Par biedrību / Jauniešiem

Iedvesma jauniešos

Projekta mērķis ir sastādīt izglītojošu, motivējošu un iedvesmojošu lekciju kursu jauniešiem ar redzes traucējumiem, tādejādi veicinot viņu iesaisti organizācijas un apkārtējās sabiedrības kultūras, nodarbinātības un izglītības procesos.

Lekciju kurss sastāvēs no jauniešiem aktuālām un noderīgām tēmām- sociālā uzņēmējdarbība, aktīvs un veseslīgs dzīvesveids, radošās industrijas Latvijā, jauniešu kustība, pašiedvesma un motivācija un improvizācija.