Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekta "Proti un Dari" nodarbību plāns decembrī

Par biedrību / Jauniešiem

Projekta "Proti un Dari" nodarbību plāns decembrī
Foto: Liene Šternberga

Nodarbību grafiks projekta „PROTI un DARI!” jauniešiem.

Decembris 2017

 

04.12.2017. no plkst.  10.00.-12.00/ 2h

 Nodarbību vadīs Gunta Pikša.

Tēma: Speciālistu konsultācijas- karjeras konsultants

Apraksts: Ikdienas un laika plānošana, mērķu nospraušana un to sasniegšana, motivācija. Jauniešiem sniegtas teorētiskas zināšanas par laika nozīmīgumu ikdienā un ietekmi uz darba procesu.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

05.12.2017. no plkst.  10.00.-12.00/ 2h

 Nodarbību vadīs  Māra Gaņģe

Tēma: Speciālistu konsultācija- dramaturgs

Apraksts: Darbs  ar dažādām fiziskā teātra metodēm, kas ļauj dalībniekiem atbrīvoties un apjaust savas iekšējās barjeras un iespējas; kļūt drošākiem un atraisītākiem. Tiks pētītas attiecības ar kustību, telpu, sabiedrību, meklējot veidus, kādos dalībnieki var atrast savu pozīciju katrā no tām. Meklētas tēmas un formāti, kas interesētu arī dalībniekus pašus, tādējādi pierodot formulēt savas idejas un tās izmēģināt praksē.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

07.12.2017. no plkst.  10.00.-12.00/ 2h

Nodarbību vadīs Ritvars Straume

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts: Uzņēmuma dibināšanas pamati, pārdomāta zīmola veidošanas process. Praktiska darbošanās kopīgi veidojot zīmolu, kā arī starta reklāmas aktivitātes.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

08.12.2017. no plkst.  11.00.-13.00/ 2h

Nodarbību vadīs Krsitīne Prauliņa

Tēma: Līdzdalība NVO rīkotā pasākumā vai pasākumu ciklā kā dalībniekam

Apraksts: Kristīnes Prauliņas solo koncerts un dzīves sarunas. Akustiskā ģitārspēle, dažādota LV Jazz un pasaules Jazz mūzika.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

12.12.2017. . no plkst.  10.00.-12.00/ 2h

Nodarbību vadīs Ritvars Straume

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts: Ziemassvētku mārketings, tā ietekme uz patērētāju apziņu. Konkrētu piemēru kopīga klausīšanās un analizēšana.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

13.12.2017. . no plkst. 11.00.-13.00/ 2h

Nodarbību vadīs Uģis Kuģis

Tēma: Līdzdalība NVO rīkotā pasākumā vai pasākumu ciklā kā dalībniekam

Apraksts: Vēdiskās filosofijas un vēdiskās psiholoģijas konsultants Uģis Kuģis ar savām lekcijām spēj iedvesmot vairākus tūkstošus savus sekotājus. Uģis Kuģis ievadīs lekciju kursu un dos iedrošinājumu neredzīgajai mērķa grupai uzdrīkstēties un līdzdarboties ar redzīgajiem, kā arī saredzēt sevi kā potenciālu darbinieku starp redzīgajiem.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

15.12.2017. no plkst.  10.00.-14.00/ 4h

Nodarbību vadīs Anita Zariņa

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- radošās nodarbības

Apraksts: Šiborī tehnikas nodarbības, meistarklases. Šībori tehnika tiks pārnesta uz reāliem produktiem, kuru ražošana tiks uzsākta ar jauno gadu. Jauniešu prasmju testēšana potenciālajām darba vietām. Auduma sagatvošana un tā izstrādes posmu piefiksēšana teorētiski un praktiski. Nodarbinātības veicināšanas ietvaros.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

19.12.2017. no plkst.  16.00.-20.00/ 4h

Nodarbību vadīs Sandra Smona

Tēma: Līdzdalība pasākumos- izglītojoši informējošs pasākums

Apraksts: Ziemassvētku koncerts Strazdumuižā. Projekta dalībnieki piedalās kā mākslinieki. Socializēšanās, svētku radīšana.

Vieta: Braila iela 4, Rīga

 

27.12.2017. no plkst.  .10.00-12.00/2h

Nodarbību vadīs Alda Zariņa

Tēma: Speciālistu konsultācija-brīvprātīgā darba nozīme

Apraksts: Brīvprātīgais darbs organizācijās dažādu oficiālu pasākumu ietvaros. Kā ģērbties? Kādi ir priekšnoteikumi dalībai pasākumā. Kā sagatavot oficiālus ielūgumus un apsveikumus svētkos.

Vieta: Braila iela 4, Rīga

 

28.12.2017. no plkst.  10.00-12.00/2h

Nodarbību vadīs Māra Gaņģe

Tēma: Speciālistu konsultācija- dramaturgs

Apraksts: Darbs  ar dažādām fiziskā teātra metodēm, kas ļauj dalībiekiem atbrīvoties un apjaust savas iekšējās barjeras un iespējas; kļūt drošākiem un atraisītākiem. Pētīsim attiecības ar kustību, telpu, sabiedrību, meklējot

Vieta: Braila iela 5, Rīga