Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Apstiprināts Strazdumuižas TO projekts "Būt Strazdumuižā!"

Par biedrībuTeritoriālās organizācijas un juridiskie biedriStrazdumuižas TO

Apstiprināts Strazdumuižas TO projekts "Būt Strazdumuižā!"
Foto: Baiba

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ir atbalstījis Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas TO projektu

 

Būt Strazdumuižā!

 

Projekta mērķis ir radīt draudzīgu un saliedētu vidi Strazdumuižas Neredzīgo ciemata apkaimē, lai veicinātu redzīgu cilvēku un cilvēku ar redzes traucējumiem sadraudzību un ciešu līdzdarbošanos. Veicināt Strazdumuižas Neredzīgo ciemata labiekārtošanas procesus, tādejādi uzlabojot ciemata iedzīvotāju un apmeklētāju ikdienas orientēšanos šajā apkaimē. Ar kreatīvu aktivitāšu palīdzību informēt un izglītot sabiedrību par cilvēku ar redzes traucējumiem ikdienas procesiem, iespējām un prasmēm.

Projekta ietvaros tiks noorganizēts sarunu forums par konkrētās apkaimes attīstības plāniem, sarīkotas orientēšanās sacensības, kuru pamats būs redzīgu un neredzīgu iedzīvotāju līdzdarbošanās, uzstādīti informatīvo norāžu stabi, kas ļaus gan iedzīvotājiem, gan apkaimes apmeklētājiem orientēties plašajā teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no jūlija līdz oktobrim.

 

Par projekta gaitu un aktivitātēm informēs projekta ietvaros izveidotā darba grupa!