Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

APTAUJA PAR BANKU PIEKĻŪSTAMĪBU PERSONĀM AR REDZES INVALIDITĀTI

Aktualitātes

APTAUJA PAR BANKU PIEKĻŪSTAMĪBU PERSONĀM AR REDZES INVALIDITĀTI

Tiesībsargs 2020./2021.gada ietvaros ir saņēmis vairākus iesniegumus par dažādiem ierobežojumiem personām ar invaliditāti piekļūstamībai banku pakalpojumiem. Līdz ar to, 2022.gada pirmajā pusgadā tiesībsargs vēlas organizēt diskusiju starp nevalstiskajām organizācijām, kuras atbalsta personas ar invaliditāti un Latvijā esošajām bankām, lai norādītu uz problēmjautājumiem, kurus būtu nepieciešams risināt.

Latvijas Neredzīgo biedrība vēlās izteikt viedokli par banku pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti, līdz ar to, lūdzam, aizpildīt anketu, kas aizņems ne vairāk kā piecas minūtes Jūsu laika.

Atbildes uz jautājumiem būs anonīmas un tiks apkopotas un nosūtītas Latvijas bankām. Pēc tam tiks veidota diskusija, saprotot, vai un kā bankas pašreiz var nodrošināt piekļūstamību, kā arī, vai ir nepieciešams paredzēt papildus risinājumus normatīvajos aktos. 

Anketas links: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAqAI5XHHDmF3vTLrnagJ34yaWgtFpJ6itbxq3EZiXwMsxlQ/viewform

A
nketu ir iespējams arī aizpildīt word failā, pēc tam to izdrukātu nogādāt Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes ēkā, 1. vai 3. stāvā.

Word failu atradīsiet zemāk pielikumos.