Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Strazdumuižas Dienas centra daudzveidīgās aktivitātes un pasākumi

Pakalpojumi / Strazdumuižas dienas centrs / Jaunumi

Šī gada martā apritēs 13. gadskārta kopš LNB Strazdumuižas Dienas centra atklāšanas. Jāatgādina, ka Dienas centrs atrodas Rīgā, Braila ielā 5, un ir atvērts klientiem (pilngadīgajiem Rīgas iedzīvotājiem ar redzes problēmām) katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Klientiem mēs sniedzam informatīvo palīdzību jautājumos, ar ko viņiem pašiem redzes vai kādu citu ierobežojumu dēļ ir grūti tikt galā. Šāds atbalsts cilvēkiem ir vitāli nepieciešams, lai, izmantojot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, dzīve taptu ērtāka un pilnasinīgāka.

Darbadienu pēcpusdienās (parasti plkst. 13.00) Dienas centrā notiek sarīkojumi. Katrai tēmai ir veltīta sava nedēļas diena. Piemēram, pirmdienās notiek erudīcijas spēles, otrdienās klausāmies un runājam par dažādu laiku un stilu mūziku, trešdienās lasām un runājam par aktuāliem kultūras notikumiem un dažādiem dzīves sociālās un psiholoģiskās sfēras  aspektiem, savukārt ceturtdienās notiek pasākumi ar daudzveidīgu ievirzi - Braila raksta aktualitātes, kinofilmu skatīšanās ar vizuāli audiālu tulkojumu, pieredzes apmaiņa par līdzekļiem un paņēmieniem, kas neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem var palīdzēt dzīvot labāk un priecīgāk, kā arī sadziedāšanās u.c. Divreiz nedēļā Strazdumuižas Dienas centrā var apgūt dažādas rokdarbu tehnikas (tapošanu, filcēšanu, floristiku u.c.).

Līdztekus iespējai ik dienas individuāli darboties trenažieru zālē, piektdienās notiek arī galda spēļu (šahs, dambrete, domino u.c.) pulciņa dalībnieku tikšanās. Divreiz nedēļā šeit notiek Cigun nodarbības. Daloties ilggadējā pieredzē, vadītāja Inese Krustiņa savu darbu veic brīvprātīgi.  

Jaunums Strazdumuižā ir pasākumu cikls reizi mēnesī ar devīzi „Cilvēka kosmoss”. Tajā ar kādu mūsu kopienas cilvēku notiek sarunas par dzīves gājumu, atziņām, kultūras vērtībām, mūziku, ko labprāt klausās. Bieži sarunās svarīgu vietu ieņem dzeja, jo daudziem tā patīk, bet daži dzejoļus sacer paši.

20. februārī ar saviem jaunrades paraugiem mūsmāju ļaudis iepriecināja Lolita Stupāne. Viņas sacerētie dzejoļi vairāk domāti bērniem. Tajos gadās negaidīti (tieši bērnībai raksturīgi) domu pavērsieni un paradoksāli valodas pielietošanas paņēmieni. Sarīkojuma dalībnieki atzina, ka laba bērnu dzeja var iedvesmot un sniegt baudījumu arī pieaugušajiem neatkarīgi no vecuma. Lolitai kopš 2013. gada ir iznākušas jau trīs dzejas grāmatas. Viņas vārsmas ir skanējušas gan dzimto Preiļu pusē, gan daudzās citās Latvijas vietās. Īpašs pārsteigums Dienas centra klausītājiem bija pagājušā gadā tapušās animācijas filmas „Muša” demonstrācija – dzīvespriecīgs un krāšņs jaunās dzejnieces kopdarbs ar latgaliešu mūziķi un vēsturnieku Arni Slobožaņinu. Lolitai Stupānei 2019. gadā ir piešķirts radošas personas statuss kā apliecinājums talantam un ceļamaize turpmākajam radošam darbam.