Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Žurnāls un tā saņemšana

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Žurnāls un tā saņemšana

Kā pieteikties žurnāla saņemšanai

Lai pieteiktos žurnāla saņemšanai, redakcijā jāiesniedz personas ar redzes invaliditāti vai likumiskā pārstāvja aizpildītu iesnieguma veidlapu vai iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • dzīvesvietas adrese,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese,
 • izvēlētais žurnāla formāts,
 • žurnāla piegādes adrese (ja atšķiras no dzīvesvietas adreses),
 • iesnieguma aizpildīšanas datums un klienta paraksts, kas apliecina sniegtās informācijas pareizumu,
 • ja iesniegumu iesniedz likumiskais pārstāvis, papildus jānorāda pārstāvja pārstāvniecības veids, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese.

kur saņemt iesnieguma veidlapu

 • ja Jums ir printeris:
  • LNB mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi" - "Žurnāls Rosme" - "Žurnāls un tā saņemšana",
  • šī raksta beigās.
 • žurnāla redakcijā Rīgā, Braila ielā 3, 2. stāvā,
 • ikvienā LNB teritoriālajā organizācijā,
 • LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā, Braila ielā 3, 1. stāvā,
 • SIA "LNB Rehabilitācijas centrs" Rīgā, Braila ielā 8 un filiālēs visā Latvijā.

kur sūtīt aizpildītu iesnieguma veidlapu

 • uz žurnāla redakciju: Braila iela 3, Rīga, LV-1024,
 • iesniegumu var atstāt arī tuvākajā LNB teritoriālajā organizācijā.

pakalpojuma apraksts

Šī pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka:
- MK noteikumi Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku",
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
- Invaliditātes likums,
- Latvijas Neredzīgo biedrības un Labklājības ministrijas noslēgtais valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums.

Personas datu apstrāde notiek uz starpresoru vienošanās pamata Latvijas Neredzīgo biedrībai ar:
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi,
- Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai tiek ievēroti:
- Fizisko personu datu apstrādes likums,
- Obligāto eksemplāru likums,
- Autortiesību likums,
- Pasta likums.

Žurnāla arhīva nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nosaka vienošanās līgums starp bibliotēku un Latvijas Neredzīgo biedrību

pārējā informācija

 • Iesniegums žurnāla «Rosme» saņemšanai jāaizpilda katru gadu no jauna. Pieteikšanās žurnāla saņemšanai nākamajam gadam sākas no esošā gada 1. novembra. Pieteikties žurnāla saņemšanai esošajam gadam iespējams jebkurā esošā gada mēnesī.
 • Lasītājiem iespējams pieteikties tikai viena žurnāla formāta saņemšanai.

Žurnāla Masu informācijas līdzekļu reģistrācijas numurs:
- Braila rakstā Nr. 0007000401, 
- palielinātā redzīgo rakstā Nr. 0007000402.

Pakalpojumu nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienība — Izdevniecības nodaļa.

Žurnāla «Rosme» arhīvu (no 1957.gada) veido Latvijas Neredzīgo biedrība un to uzkrāj Latvijas Nacionālā bibliotēka. Braila raksta eksemplārus uzkrāj Latvijas Neredzīgo bibliotēka. 


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju