Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Izdevniecības nodaļas 2020. gada darbības pārskats

Aktualitātes

2020. gadā turpinājās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma — žurnāla «Rosme» — sniegšana personām ar redzes invaliditāti. Žurnāls turpināja iznākt četros formātos: palielinātā redzīgo rakstā, Braila rakstā, audio formātā (kompaktdiskā un elektroniski) un elektroniskā (HTML) formātā.

Valsts pasūtījumā žurnālu katru mēnesi saņēma vidēji 263 lasītāji, bet kopumā gada laikā redakcijā tika izdoti 3270 žurnāla eksemplāri, tostarp obligātie un līguma klienta eksemplāri. 

 

2020. gadā klientu visbiežāk izvēlētais žurnāla formāts bija palielinātās drukas formāts (1880 eksemplāru gadā). Otrais visbiežāk izvēlētais formāts — audio versija, ņemot vērā elektroniskās audio versijas un versijas kompaktdiskā kopskaitu (511 eksemplāru gadā). Trešais populārākais žurnāla formāts bija žurnāls Braila rakstā (474 eksemplāru gadā), bet mazāk populārs bija žurnāla elektroniskais (HTML) formāts (295 eksemplāru gadā).

2020. gadā izdoto žurnālu kopskaits pa formātiem (pildot valsts pasūtījumu):

 

PALIELINĀTĀ REDZĪGO RAKSTA FORMĀTS

— vidēji 144 klienti to saņēma pa pastu,

— vidēji 10 klienti — LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā,

— vidēji 2 klienti — žurnāla redakcijā.

Žurnāla palielinātajā redzīgo rakstā iekšlapas tiek drukāts uz A3 formāta 80 g/m2 papīra (vienā eksemplārā tiek izmantotas 6 lapas), bet žurnāla vāks — uz A3 formāta 160 g/m2 papīra (vienā eksemplārā tiek izmantota viena lapa). Kopā mēneša tirāžā nepieciešamas apmēram 2 pakas A3 formāta 80 g/m2 papīra un 1 paka A3 formāta 160 g/m2 papīra, kā arī skavas žurnāla ieskavošanai. Žurnāla eksemplāri, kurus klienti izvēlējušies saņemt ar pasta starpniecību, tiek iepakoti C4 formāta papīra aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, centra darbinieki izsniedz patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu. Arī eksemplāru saņemšana žurnāla redakcijā tiek apliecināta ar klienta parakstu.

BRAILA RAKSTA FORMĀTS

— vidēji 20 klienti to saņēma pa pastu,

— vidēji 17 klienti — LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā,

— 2 klienti — žurnāla redakcijā.

Žurnāls Braila rakstā tiek drukāts uz A4 formāta 160 g/m2 papīra. Vienam žurnālam nepieciešamas vidēji 46 papīra loksnes, kopā ik mēnesi tirāžā iztērējot apmēram 8 pakas papīra. Pēc tam žurnāls tiek sastiprināts kopā ar spirāli. Eksemplāri, kurus klienti saņem ar pasta starpniecību, tiek iepakoti mitrumnecaurlaidīgās plastikāta aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, centra darbinieki izsniedz patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu. Arī eksemplāru saņemšana žurnāla redakcijā tiek apliecināta ar klienta parakstu.

ELEKTRONISKAIS FORMĀTS (HTML)

Šis žurnāla formāts tiek nosūtīts uz klientu norādīto e-pasta adresi. Lai neiztrūktu vizuālais materiāls, pielikumā līdzās HTML failam tiek sūtīts arī palielinātās drukas izdevuma vāks PDF formātā, tāpat arī iekļauts Latvijas Neredzīgo bibliotēkas izdevums «Gaisma» PDF formātā un saite uz bibliotēkas izdevuma audio formātu.

HTML formātu lasīšanai ērtu padara saturā ievietotās ātrās saites uz konkrētā raksta sākumu, kā arī katra raksta beigās ietvertā ātrā saite atpakaļ uz žurnāla saturu. Arī žurnāla tekstā, kur tas iespējams, iekļautas saites, kas aizved uz konkrētu mājaslapu, mājaslapā iekļautu informāciju vai rakstu, tādējādi lasītājam iespējams uzzināt plašāku informāciju par konkrēto tēmu vai pārliecināties par faktu pareizību. HTML formāts ļauj tekstu lasīt datorā, palielinot vai samazinot burtu lielumu. Tas ir arī ērts tiem, kas izmanto ekrānlasošo programmu.

AUDIO FORMĀTS

Žurnāla audio formāts kompaktdiskā tiek ierakstīts Verbatim CD-R kompaktdiskos.

— vidēji 31 klients kompaktdiskus saņēma pa pastu,

— vidēji 2 klienti kompaktdiskus saņēma LNB Strazdumuižas TO Dienas centrā.

Kompaktdiski, kurus klienti saņem ar pasta starpniecību, tiek iepakoti polsterētās aploksnēs un nodoti Latvijas Pasta 24. nodaļā. Eksemplārus, kas tiek nodoti Strazdumuižas TO Dienas centrā, darbinieki izsniedza patstāvīgi. Žurnāla saņemšana tiek apliecināta ar klienta parakstu.

Audio žurnāla elektroniskie faili tiek saglabāti failu bibliotēkā Failiem.lv un saites veidā nosūtīti klientiem uz norādīto e-pasta adresi.

Audio žurnāla tapšanā joprojām tika piesaistīti brīvprātīgie tekstu ierunātāji. Iespēju robežās brīvprātīgie tika aicināti ierunāt tekstus redakcijas telpās, bet, pastiprinoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tika izmantoti to brīvprātīgo ierunātāju pakalpojumi, kuri spēja šo darbu veikt attālināti ar sev pieejamām kvalitatīvam ierakstam paredzētām iekārtām. Redakcijā ieraksta darbs norisinājās izmantojot Zoom H5 diktofonu, pēc tam audio faili tika apstrādāti ar programmu Audacity.

ŽURNĀLA DIGITALIZĒŠANA UN ARHĪVA VEIDOŠANA

2020. gadā, turpinot veidot žurnāla PDF formātu, tas automātiski tika digitalizēts un glabāts iekšējā arhīvā. Arhīvam tika atlasīti arī žurnāla palielinātā raksta izdevumi un audio versijas kompaktdiskā. Ņemot vērā žurnāla Braila rakstā fiziskos apmērus, tas tika arhīvam nodots tikai elektroniskā versijā.

OBLIGĀTIE EKSEMPLĀRI

Obligāto eksemplāru likums uzliek par pienākumu LNB Izdevniecības nodaļai piegādāt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai žurnāla obligātos eksemplārus. 2020. gadā bibliotēkas glabāšanā tika nodoti 24 žurnāla palielinātās drukas eksemplāri (divi eksemplāri katru mēnesi), tāpat katru mēnesi bibliotēkai tika nosūtīta arī žurnāla elektroniskā versija, palielinātās drukas izdevuma vāki PDF formātā un saite uz failu bibliotēku, kur glabājas žurnāla audio versija. Katru mēnesi viens izdevums palielinātā redzīgo rakstā un viens izdevums Braila rakstā tika nodots arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Juglas filiālei.

LĪGUMA KLIENTI

Žurnāla «Rosme» lasītāju vidū ir arī valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāles «Jugla» iemītnieki. Balstoties uz Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnijā pieņemto noteikumu Nr. 338 «Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem», valsts sociālās aprūpes centra iemītnieki kā fiziskas personas nevar pieteikties žurnāla bezmaksas saņemšanai, tāpēc sociālās aprūpes centrs noslēdzis līgumu ar Latvijas Neredzīgo biedrību par žurnālu piegādi. Balstoties uz līgumu, sociālās aprūpes centram ik mēnesi tika piegādāti divi izdevumi Braila rakstā, viens izdevums palielinātā redzīgo rakstā un viens izdevums audio formātā kompaktdiskā.

PAKALPOJUMI

2020. gadā Izdevniecības nodaļa turpināja sniegt maksas pakalpojumus Latvijas farmaceitiskajām kompānijām par zāļu nosaukumu tulkojuma Braila rakstā apstiprināšanu. Tika sniegtas konsultācijas arī būvfirmām par Braila raksta atveidi. Sadarbībā ar reklāmas aģentūru «Mediju tilts» tika sagatavota Veselības ministrijas izdotā infolapa «Jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā» Braila rakstā un sadarbībā ar Aizsardzības ministriju palielinātā redzīgo rakstā latviešu valodā, krievu valodā un Braila rakstā izdots buklets «72 h; Kā rīkoties krīzes gadījumā?», kas izplatīts TO.  

Arī 2020. gada izskaņā žurnāla redakcijā tika gatavoti kalendāri nākamajam gadam Braila rakstā. Tos, iepriekš piesakoties, bez maksas bija iespējams saņemt jebkuram interesentam. Kopumā tika izsniegti 49 kalendāri.

SOCIĀLIE TĪKLI

Izdevniecības nodaļas aktualitātes tiek publicētas Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapā, joprojām aktīvs ir arī žurnāla profils portālā Facebook.com  — tam ir 157 sekotāji.

DARBINIEKI

2020. gadā LNB Izdevniecības nodaļā strādāja divi darbinieki — redaktore (1 pilna slodze) un Braila korektore (pusslodze). 2020. gadā redaktores vadībā žurnāla redakcijā praksi izgāja divi studenti.

KLIENTU APMIERINĀTĪBA AR SNIEGTO PAKALPOJUMU

Gada izskaņā tika veikta anonimizēta klientu anketēšana, lai noskaidrotu lasītāju apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Anketas aizpildīja 166 «Rosmes» klienti. Turpinājumā atbilžu sadalījums.

 1.    Vai Jūs kopumā apmierina saņemtais pakalpojums?

 • Apmierina — 153
 • Daļēji apmierina — 13
 • Vairāk neapmierina nekā apmierina — 0
 • Neapmierina — 0

 
2.    Vai Jūs apmierina saņemto žurnālu kvalitāte?

 • Apmierina — 145
 • Daļēji apmierina — 20
 • Vairāk neapmierina nekā apmierina — 0
 • Neapmierina  — 0


3.    Vai Jūs apmierina žurnāla saturs?

 • Apmierina — 127
 • Daļēji apmierina — 38
 • Vairāk neapmierina nekā apmierina — 1
 • Neapmierina — 0

Anketas izskaņā klienti tika lūgti dalīties ar ieteikumiem pakalpojuma pilnveidošanai. Visvairāk ieteikts (9 klientu viedoklis) žurnālā ietvert izklaidējošus materiālus — ikdienišķus, sadzīvē noderīgus  padomus, gatavošanas receptes, anekdotes, horoskopus u. tml.

Nākamais populārākais ieteikums (5 klientu viedoklis) žurnālā vairāk ietvert likumdošanas jaunumus, kas skar personas ar invaliditāti, kā arī juridisko informāciju.

Trešais visbiežākais ieteikums (4 klientu viedoklis) žurnālā iekļaut vairāk fotogrāfiju; tām jābūt pietiekoši liela izmēra un spilgtām, labi saskatāmām. Lai to realizētu, ieteikts veidot koncentrētākus, īsākus rakstus, tādējādi atbrīvojot vietu vizuālajam materiālam.

Pārējais viedoklis: klienti (kopumā 3) pamanījuši un iesaka novērst problēmas Braila raksta variantā (šīs problēmas saistāmas ar printera vai programmas tehniskās darbības kļūdām, mēdzot vietām atsevišķiem žurnāla eksemplāriem neizdrukāt kādu teksta rindu).  

Vēl ieteikts (2 klienti) pievērst uzmanību publicēto faktu pareizībai, vēl citi (2 klienti) iesaka palielināt redzīgo izdevuma burtu izmēru. Joprojām tiek arī ieteikts (2 klienti) vairāk rakstīt par biedrībā notiekošo (VO, TO darbību, biedrības finansiālo stāvokli, pašdarbnieku kolektīviem, biedrības biedriem).

 

Pārskatu sagatavoja Izdevniecības nodaļas vadītāja, žurnāla “Rosme” redaktore Santa Galiņa