Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tikšanās Krāslavā

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Tikšanās Krāslavā
Šī gada 19.aprīlī Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājs Kaspars Biezais, Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra vadītāja Lilita Kļaviņa un LNB Tiflotehnikas nodaļas vadītājs Kaspars Riekstiņš viesojās Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Sociālais dienests". Uz tikšanos ar LNB pārstāvjiem pulcējās sociālie darbinieki un citi sociālā darba jomas speciālisti. Klātesošie tika informēti par Latvijas Neredzīgo biedrību, tās darbību, par Rehabilitācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem un Tiflotehnikas nodaļas tehnisko palīglīdzekļu klāstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Liels paldies Krāslavas novada sociālajam dienestam par silto uzņemšanu, izrādīto interesi, daudzajiem jautājumiem un vērtīgi pavadītām vairākām stundām!