Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

3. decembrī LNB jaunieši organizēja publikās debates ar Kultūras ministriju

Aktualitātes

3. decembrī LNB jaunieši organizēja publikās debates ar Kultūras ministriju
3. decembrī Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti, Rīgas Strazdumuižas vidusskolas telpās norisinājās publiskās debates  “Vai kultūras pasākumi Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar redzes invaliditāti?". 
Tās tika organizētas projekta “Diskutē un topi sadzirdēts”. Šī projekta ietvaros Latvijas Neredzīgo biedrības jauniešiem bija iespēja  apmeklēt nodarbības ar  Latvijas debašu asociācijas “QUO tu domā?” pārstāvjiem, kā arī dažādas ekskursijas un tikšanas ar sociālo uzņēmumu aktīvistiem, žurnālistiem un citiem interesantiem cilvēkiem.  

Debatēs piedalījās divas komandas – "par" komandā debatēja Daina Skuja (Latvijas Neredzīgo biedrība), Madara Stolere ("QUO tu domā?”) un Uldis Zariņš (Latvijas Republikas Kultūras ministrija), savukārt  "pret" komandā debatēja Edgars Fomičevs (Latvijas Neredzīgo biedrība), Anastasija Proskurjakova (Latvijas Neredzīgo biedrība) un Evita Bukonte ("QUO tu domā?”).  Šāds pasākums ir svarīgs, jo jauniešiem ir iespēja runāt par svarīgiem jautājumiem ne tikai savā ierastajā vidē, bet augstākā līmenī un būt uzklausītiem. Gan jaunieši, gan Kultūras ministrijas  pārstāvis varēja uzdot viens otram jautājumus, saruna turpinājās arī pēc debatēm. Neskatoties uz to, ka tika pausti dažādi viedokļi, visi debašu apmeklētāji un dalībnieki piekrita, ka par šo tēmu ir jārunā vairāk un biežāk. 
Latvijas Kultūras ministrijas pārstāvis un Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārstāvis, kas apmeklēja debates,  rosināja jauniešus aktīvi rakstīt projektus un izteikt savu viedokli, 
Pēc debatēm vienojāmies tikties ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem vēlreiz, nākamā gada sākumā. Pašiprojekta dalībnieki tiksies vēlreiz, lai pārrunātu un izvērtētu cik veiksmīgas bija šīs debates.
Latvijas Neredzīgo biedrības jauniešu pārdomas par projektu un dalību publiskajās debatēs: 

Anastasija Proskurjakova 

"Paldies arī tiem jauniešiem, kuri nepiedalījās komandās bet palīdzēja organizācijas jautājumos.  Pateicamies Latvijas Kultūras ministrijai par aktīvo piedalīšanos,un debašu klubam “QUO tu domā?”  gan par nodarbībām ar jauniešiem, gan par palīdzību organizācijā. 

Ceru, ka šī debate iedvesmos arī citus jauniešus aktīvāk pauzt savu viedokli un iesaustīties Latvijas Neredzīgo biedrības organizētajos pasākumos."     


Edgars Fomičevs 

"Vēlos pateikt lielu paldies LNB Projektu vadītājai Madarai Kalniņai par iespēju piedalīties debašu projektā, kas man likās ļoti interesanti un noderīgi. Kāpēc interesanti? Tāpēc, ka tika piesaistīti profesionāli debatētāji no Latviajs debašu asiciācijas "Quo tu domā?"  un tāpat tika dota iespēja būt klātienē publiskajās debatēs, Kā arī oktobrī bija iespēja redzēt kā profesionāli debatētāji debatē publiskajās debatēs un sacenšas par uzvaru. 
Pats noderīgākais,  ko ieguvu šajā projektā, ir tas ka bija iespēja padziļināti apgūt un pielietot loģisku un strukturētu runu, un izteikt savu domu argumentēti, nepieļaujot loģikas kļūdas.
Projektā tika dota iespēja padziļinātāk iepazīties ar debašu struktūru un uzbūvi. Vēlos piebilst, ka projekta ietvaros valdīja pozitīva, bet tajā pat laikā nopietna atmosfēra.
Protams, ka vissvarīgākais bija pašiem piedalīties publiskajās debatēs, kas diemžēl bija noslēdzošais notikums, Taču tas mums deva lielisku iespēju debatēt pašiem, jo debates norisinājās Rīgas Strazdumuižas vidusskolā un tās varēja apmeklēt ikviens interesents, kā arī tika nodrošināta tiešraide internetā LNB. Facebook lapā.
Tā kā debašu tēma bija "Vai kultūras pasākumi Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar redzes invaliditāti?", tika pieaicināts Latvijas Kultūras ministrijas pārstāvis, kurš debatēja kopā ar mums un pēc debatēm bija iespēja ar šo cilvēku aprunāties.
No savas puses vēlos teikt lielu paldies LNB. projektu vadītājai un ceru, ka drīzi vien būs jauni un aizraujoši projekti, kuros varēs gūt iespēju piedalīties."

Publisko debašu  “Vai kultūras pasākumi Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar redzes invaliditāti?" ierakstu ir iespējams noskatūties šeit: 


Projekts "Diskutē un topi sadzirdēts" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.Tekstu sagatavoja: Daina Skuja, Anastasija Proskurjakova, Edgars Fomičevs. 
Tekstu publicēja: Madara Kalniņa 


 

 

Fotogalerija