Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Komunikācija - panākumu atslēga!

Projekti / Komunikācija - panākumu atslēga › Realizētie projekti

Komunikācija - panākumu atslēga!
Projekts ir realizēts
projekta mērķis - uzlabot Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) un tās teritoriālo organizāciju (TO) kapacitāti komunikācijas jomā, nodrošinot mērķtiecīgu un regulāru komunikāciju ar LNB biedriem un sadarbību kopumā.

Ilgums: 1. jūnijs 2021 - 30. jūnijs 2022

Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā

2021.gada jūnijā tika uzsākts projekts „Komunikācija – panākumu atslēga!”, kura mērķis ir uzlabot  Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) un tās teritoriālo organizāciju (TO) kapacitāti komunikācijas jomā, nodrošinot mērķtiecīgu un regulāru komunikāciju ar LNB biedriem un sadarbību kopumā. Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt sabiedrisko attiecību speciālistu ar, kura palīdzību tiks nodrošināta daudzveidīga un mērķtiecīga komunikācija ar biedrības biedriem un sabiedrību kopumā. Kā arī sabiedrība tiks informēta par biedrības darbību un cilvēki ar redzes invaliditāti iegūs informāciju par viņiem aktuālajām tēmām. Tāpat, ar speciālista palīdzību, tiks izstrādāta LNB ilgtermiņa komunikācijas stratēģija, kā arī  organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas iespējas biedrības un TO darbiniekiem. 
 
Plānotās aktivitātes ietver ilgtermiņa komunikācijas stratēģijas izstrādi. Veiksmīga, stratēģiska un mērķtiecīga komunikācija palīdzēs vērst sabiedrības uzmanību uz dažādiem problēmjautājumiem, kas ir aktuāli cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Ilgtermiņā, tas palīdzēs piesaistīt vairāk biedru biedrībai, kas ir nozīmīgi, jo tas palīdz efektīvāk plānot un ieviest uzlabojumus un dažādas inovācijas. 
 
Projekta ietvaros ir paredzēta apmācību un pieredzes apmaiņa, kam būs būtiska ietekme gan uz pašas biedrības, gan katras TO darbībām atsevišķi. Pats saliedēšanās pasākums palīdzēs stiprināt biedrības “mugurkaulu”, nodrošinot, ka nākotnē TO ar vien vairāk sadarbosies un komunicēs savstarpēji, kopumā nodrošinot ar vien veiksmīgāku, efektīvāku un kvalitatīvāku biedrības darbību.
 
LNB savu tīmekļa vietni izveidoja ar mērķi, lai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, biedrības biedriem un sabiedrībai kopumā, būtu pieejama visa svarīgākā un aktuālākā informācija. Taču mājas lapa ir pielāgota tā, ka cilvēki ar redzes traucējumiem var palielināt tekstu, bet cilvēkiem, kuriem redze ir ļoti vāja vai pazudusi pa visam, informāciju izlasīt ir neiespējami un šobrīd mājas lapa nenodrošina iespēju tekstu pārveidot skaņā. Līdz ar to, lai nodrošinātu savu pamatdarbības kvalitatīvu veikšanu, mājas lapa tiks nodrošināta ar teksta pārveidošanu skaņā, lai to varētu apmeklēt vēl lielāks biedru un sabiedrības skaits. Sadarbojoties ar uzņēmumu „Exceed”, tiks nodrošināts, ka mājas lapā tiek uzstādīta nepieciešamā programmatūra, lai to varētu pārvērst skaņā.
 
Projekta noslēgumā tiks sagatavota prese relīze par projektā sasniegtajiem rezultātiem. Relīze tiks publicēta biedrības mājas lapā, sociālajos tīklos, kā arī žurnālā „ROSME”, kas ir vienīgais pielāgotais žurnāls cilvēkiem ar redzes traucējumiem Latvijā.
 
Projektu ”Komunikācija - panākumu atslēga” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta kopējais piešķirtais finansējums ir 19 999 EUR.
 
Kontaktinformācija

Ieva Kampāne

+371 25479999
projekti.LNB@gmail.com

Komunikācija - panākumu atslēga! aktualitātes: