Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Noslēdzies projekts “Komunikācija - panākumu atslēga"

Aktualitātes

Noslēdzies projekts “Komunikācija - panākumu atslēga"

Ir noslēdzies darbs pie projekta “Komunikācija - panākumu atslēga!”, kas vesela gada garumā norisinājās ar “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) atbalstu,

programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros.

Kā projekta mērķis, tika izvirzīta komunikācijas un sadarbības veicināšana, starp Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk Biedrība) teritoriālajām organizācijām (TO) savstarpēji, gan ar sabiedrību kopumā. Uzsverot cilvēku ar redzes invaliditāti, aktuālo tēmu nozīmīgumu un, strādājot pie tā, lai informācija spēj sasniegt savu mērķi dažādos veidos un uztveres līmeņos.

Lai Biedrība varētu pilnvērtīgi veikt savas funkcijas, vispirms jānodrošina veiksmīga savstarpējā ideju un pieredzes apmaiņa. Visa šī projekta izpildes laikā, notika informācijas apmaiņa arī starp Biedrību un AIF pārstāvjiem, lai kopīgi realizētu veiksmīgu plāna un mērķu izpildi soli pa solim.

Projekta ietvaros norisinājās saskarsmes un komunikācijas prasmju apmācības un pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm, kur dažādu TO pārstāvjiem bija iespēja uzlabot savas saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī iespēja saliedēties, apmainīties ar informāciju un veidot arvien veiksmīgāku sadarbību. Komunikācijas semināru vadīja pieaicināta pasniedzēja Elaine Bērziņa, ar kuras palīdzību Biedrības un tās TO darbiniekiem tika pasniegti semināri par komunikācijas nozīmīgumu gan projekta ietvaros, gan turpmākajā ikdienas darbībā. Šī projekta ietvaros, komunikācijas stratēģijas veicināšanā, dalību ņēma arī Sabiedrisko attiecību speciāliste Ēvisa Sproģe. Projekta gaitā tika sagatavoti videomateriāli ar pamācību un instrukciju, kā lietot tiflotehniku, ja tā ir nepieciešama, bet nav bijusi iespēja iepazīties un apgūt tās darbības principus, izstrādātas dažādas infografikas vieglākai informācijas uztveršanai un ērtākai piekļuvei, kā arī radīta jauna komunikācijas stratēģija, kas palīdzēs Biedrībai turpināt sasniegt mērķauditoriju.

Viens no projekta sasniegumiem ir Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapā ieviesta teksta pārveidošana skaņā, sadarbojoties ar uzņēmumu „exceed”, mājaslapā tika iestrādāta programma Readspeaker, kur balss sintezators pārveido jebkādu tekstu skaņā un nolasa tekstu priekšā. Lietojot ieprogrammēto pogu “Klausīties”, ir iespējams to regulēt un mainīt dažādas iespējas, kā, piemēram, lasīšanas ātrumu, skaļumu, pauzes

u.c. funkcijas. Tika veiktas izmaiņas arī ievietotā teksta valodas izvēlē – svarīgākā pamatinformācija ir pārtulkota krievu un angļu valodās, kuras arī nolasa jau iepriekš minētais balss sintezators, veicinot mājas lapu vēl pieejamāku plašakai sabiedrībai.

#activecitizensfund