Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Aicina skolēnus piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība’’

Aktualitātes

Aicina skolēnus piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība’’

Labklājības ministrija aicina ikvienu skolēnu Latvijā, īpaši jauniešus no 7. līdz 12. klasei, piedalīties radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”, kur kopējais naudas balvas fonds ir 8000 euro.

Konkurss radošā veidā mudina no cilvēciska un iekļaujoša skatupunkta palūkoties uz līdzcilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās - cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes un dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē. Dalībniekiem tiek dota radošā brīvība, ļaujot tēmu interpretēt pēc saviem ieskatiem – zīmēt,
fotografēt, rakstīt, filmēt un dažādi citādi radoši izpausties, lai savos darbos parādītu, kā viņi redz tādas svarīgas vērtības, kā vienlīdzība, cilvēcība, iekļaušana un cieņa.

“Dalība konkursā ir lielisks veids, kā jauniešiem sevi izpaust radoši un uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri dzīvo mums līdzās, bet par kuriem bieži vien aizmirstam, jo Latvijā vēl arvien tēmas, kas saistītas ar sociālo atbildību un iekļaujošas kopienas veidošanu, mēdz būt tabu,” pauž Roberts Briediņš, 2020. gadā rīkotā radošā konkursa jauniešiem uzvarētāju komandas dalībnieks. Interesenti konkursā var piedalīties, no līdz 16. septembra līdz 4. novembrim, savu radošo darbu iesniedzot elektroniski tīmekļa vietnē https://cilveksnevisdiagnoze.lv/konkurss/
Radošajā konkursā "Vienlīdzība" visus iesniegtos darbus vērtēs žūrija, kas sastāv no dažādu nozaru profesionāļiem. Žūrijā šogad darbojas Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, digitālā marketinga un komunikācijas eksperts Edgars Koroņevskis, "Mēs ar brāli kolosāli" jaunieši - Emīls un Ieva Ķiģeļi, biedrības Latvijas bērnu atbalsta fonda vadītājs Kaspars Markšēvics, biedrības “Palīdzēsim.lv” dibinātāja un vadītāja Ilze Skuja un biedrības ‘’Cerību spārni’’ dibinātāja un sociālo pakalpojumu sniedzēja Eva Viļkina un žurnālists Filips Lastovskis.

Konkurss tiek finansēts no Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” līdzekļiem.