Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Aicinājums sniegt informāciju projektam "Policijas un NVO sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”

Aktualitātes

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Igaunijas Cilvēktiesību
komiteju, Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Lietuva) un Lietuvas
Invaliditātes forumu šobrīd īsteno projektu _“Policijas un NVO
sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā”_.

Projekta ietvaros plānots stiprināt sadarbību starp policiju un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī stiprināt NVO
kapacitāti naida noziegumu identificēšanā un atbalsta sniegšanā
naida noziegumos cietušajiem. TĀPAT PROJEKTA IETVAROS PLĀNOTS
APZINĀT REĀLUS NAIDA NOZIEGUMU GADĪJUMUS, KAS VĒRSTI PRET CILVĒKIEM
AR INVALIDITĀTI.

Ar naida noziegumiem pret cilvēkiem ar invaliditāti projekta ietvaros
tiek saprasti KRIMINĀLNOZIEGUMI, KAS VĒRSTI PRET PERSONU UN KURU
MOTĪVS IR AIZSPRIEDUMI VAI NAIDS PRET PERSONU, TĀS INVALIDITĀTES
DĒĻ. Tie var būt gan fiziski uzbrukumi, gan verbāla vai rakstiska
aizskaršana (naida runa). Piemēram, cilvēks kurš pārvietojas
ratiņkrēslā, tiek apzināti izgrūst no tā, vai institūcijā
dzīvojoši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, tiek regulāri
apsaukāti un/vai fiziski ietekmēti.

2014. gada 25. septembrī Saeima veica grozījumus Krimināllikumā,
nosakot atbildību par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu
atkarībā no personas dzimuma, vecuma, _invaliditātes_ un jebkurām
citām pazīmēm (Krimināllikuma 150. pants). Līdz šim pieejamā
informācija liecina, ka Latvijā nav uzsākts neviens kriminālprocess
par naida noziegumiem, kas vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti.
Tomēr tas nenozīmē, ka šādi noziegumi nav notikuši. Visbiežāk
cilvēki izvēlas par tiem klusēt vai arī neapzinās, ka konkrētais
nodarījums varētu būt naida noziegums.

Lai apzinātu pastāvošo situāciju un identificētu iespējamus naida
noziegumu gadījumus pret cilvēkiem ar invaliditāti, lūdzam sniegt
Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamiem
naida noziegumu gadījumiem (fizisku, verbālu vai rakstisku
aizskaršanu). 

Informāciju vēlams sniegt, rakstot uz e-pastu sigita.odina@gmail.com
(bet varam vienoties arī par Jums ērtāku informācijas sniegšanas
veidu). Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa
tālruni 29172499.

Informāciju sagatavoja Sigita Zankovska-Odiņa
projekta eksperte jautājumos, kas skar personu ar invaliditāti
tiesības un pieredzi

“Police and NGO cooperation to combat hate crimes in Estonia, Latvia
and Lithuania – PONGO”