Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Atskats uz koncertu "Tuvošanās"

Aktualitātes

Atskats uz koncertu "Tuvošanās"

Koncerts „Tuvošanās”.

 

 Strazdumuižas kluba radošais kolektīvs „Strazdi”, pabeidzot darbu pie jaunās dejas „Roka rokai”, vēlējās noorganizēt dejas pirmizrādi, lai to demonstrētu plašākai sabiedrībai. Dalībnieki nolēma to atzīmēt ar koncertu, tāpēc šī gada 9.februārī Strazdumuižas klubā notika koncerts ”Tuvošanās”.

Tā bija jauka sagadīšanās, ka dejas atklāšana norisinājās tuvojoties Valentīndienai, tā kā pati deja ir par cilvēku attiecību tuvumu. Koncertam tika atlasītas dejas, dziesmas un mūzika, kas atbilst pavasara un Valentīndienas mīlestības noskaņai. Koncertā uzstājās ne tikai deju kolektīvs „Strazdi” ar sešām dejām, bet arī pieaicināti solisti ar savām skanīgajām dziesmām. Mīļš paldies jāsaka Annai Dubovikai, Dailonim Ezeriņam un Anitai Andersonei, kā arī Agnesei Elliņai un Beātei Bringulei. Patīkami, ka Beātei Bringulei šī bija debija uzstājoties kā dejotājai. Koncerta dalībnieki uz pasākumu bija ielūguši sev mīļus cilvēkus, ģimenes un draugus, zāle bija skatītāju pilna un tas mudināju dalībniekus uzstāties no visas sirds un dvēseles. Nepārprotami, koncertā valdīja draudzība, sirsnība un mīlestība. Nē, vienaldzīgo nebija, jo uz zemes nav neviena, kas būtu izbēdzis sodam tam, ko sauc par mīlu kvēlu. Dalībnieki lielu paldies saka savai kolektīva vadītājai Agnesei Elliņai, jo viņa Latvijā ir vienīgā, kas vada deju kolektīvu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tāpat liels paldies jāsaka tērpu dizainerei Dzintrai Elliņai par krāšņajiem deju tērpiem. Zinot to, ka Agnesei Elliņai prātā jau ir izlolotas jaunas dejas, droši varam teikt uz satikšanos nākošajos koncertos!

 

 

Rakstu sagatavoja Andris Ošāns