Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Balvu neredzīgo teātra kopa "Redzēt ar sirdi"

Aktualitātes

Balvu neredzīgo teātra kopa "Redzēt ar sirdi"

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2016”

Latgales reģiona skate

 

Izrādes vērtē teātra kritiķe Ieva Rodiņa, režisore Edīte Siļķēna un teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore, teātra portāla ”Kroders.lv” galvenā redaktore Līga Ulberta.

 

              Literāra kompozīcija VĀRDS

              (Selmas Lāgerlēvas un kristīgā izdevuma „ Mieram tuvu” teksti)

              Balvu neredzīgo cilvēku teātra kopa „ Redzēt ar sirdi”

              Režisore Vaira Resne

 

 

I.Rodiņa:

           Izrāde, kas pārsteidza - lakonisks, bet absolūti precīzs, daudzslāņains, saturiski ietilpīgs skatuves darbs, kas sniedz gan emocionālu, gan intelektuālu baudu. Četru aktieru monologi šķiet nostrādāti līdz pēdējai niansei, katram vārdam un frāzi izskanot pilnīgi organiski. Izrādes garīgā vēstījuma intensitāte ir fiziski ieraugāma šo četru brīnišķīgo izpildītāju ķermeņa valodā, balss intonācijā, personības starojumā. Iestudējums ir ne tikai tehniski līdz mazākajam sīkumam nostrādāts ( nudien fascinējoši, cik viegli, šķietami bez piepūles izpildītāju tiek galā ar nebūt ne ko panāk gan monologu patiesums, gan muzikālās starpspēles, gan šķietami vienkāršs, taču jēgas ziņā ietilpīgais vizuālais noformējums. Izvēlētā formā ir tik precīza, ka šie monologi būtu iespaidīgi, pat ja vēstītu par citām tēmām, bet reliģiskais konteksts tiem piešķir dubultu (jo absolūti garīgu) spēku.

         Izrādes dziļums un satura intensitāte neviltojot atgādina Alvja Hermaņu labāko izrāžu rokrakstu.

 

P.S. Absolūti personiska piebilde. Patiess prieks, ka šāda izrāde ir tapusi, taču daudzkārt lielāks prieks, ka tās pamatā ir kristīgās vērtības - esmu katoliete, un šī izrāde man sagādāju ne tikai profesionālu, bet ar dziļi personisku gandarījumu - visvairāk par to, ka neuzbāzīgu, bez didaktikas, bet ar dziļi inteliģenci tiek apliecināts un skaļi izpaustas kristīgās vērtības. Paldies režisorei un visam ansamblim!

 

E.Siļķēna:

        Spēcīga izrāde gan satura, gan spēles stilā. Ieturēta, ar iekšēju atklāsmi, kas precīzi nostrādāta. Tīra, lieliska režija. Aktieri, neskatoties uz cienījamo vecumu un invaliditāti - savus stātus spēj norunāt, loģiski, emocionāli, aizvedot citā dimensijā.

 

L.Ulberta:

         Spilgtākais šī gada skates iespaids.

         Izvēlētais literārais materiāls ir principiāli nozīmīgs gan režisorei, gan aktieriem, līdz ar to izrāde kļūst par sava veida garīgu praksi - dziedināšanu un kalpošanu vienlaicīgi. Kaut dziļi saskaņota kristīgā pasaules izjūtā un reliģiskos tekstos, izrāde nepauž kādu noteiktu reliģiski ideoloģisku vēstījumu/dogmu, bet runā par garīgu pieredzi - universālu un personisku vienlaikus.

     Režisores darbs ar sirmajiem, neredzīgajiem aktieriem bijis ļoti profesionāls un gudrs - katrs stāstītājs precīzi jūt sava stāsta iekšējo loģiku/sava  veida dramaturģisko uzbūvi. Līdz ar to pat brīžos, kad stāstītājs šķiet it kā uz mirkli pazaudējies/aizmirsies tekstā, viņš ātri tiek atpakaļ, jo pēc būtības visu laiku dzīvo stāsta notikumā.

      Lakoniskais un mērķtiecīgais telpas noformējums, kā arī dziesmas paspilgtina izrādes spēcīgo emocionālo iedarbību. Izrāde, kas pasauli dara labāku.