Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Balvu TO vadītāja saņem Atzinības rakstu

Aktualitātes

Balvu TO vadītāja saņem Atzinības rakstu

18. novembrī, svinot neatkarīgas Latvijas valsts 105. dzimšanas dienu, svinīgā pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika cildināti cilvēki, kuri strādājuši ar sevišķu degsmi un devuši nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada attīstībā,  pasniedzot tiem augstāko pašvaldības apbalvojumu –Atzinības rakstu.

Laureātu vidū arī BIRUTA NAGLE, kura saņēma Atzinības rakstu par  jaunām iniciatīvām un radošu rīcību, palīdzību un dažādiem atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

 Atzinības rakstam Birutu Nagli pieteica biedrības biedri kopā ar Pielāgotās literatūras bibliotēkas vadītāja Ilonu Laicāni.

 Lepojamies un priecājamies kopā ar Birutu!