Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Biedrība “LUX VIRIDIA” sadarbībā ar Ogres dienas centru “Saime” aicina Jūs piedalīties festivālā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - “Skatuve ikvienam”.

Aktualitātes

Biedrība “LUX VIRIDIA” sadarbībā ar Ogres dienas centru “Saime” aicina Jūs piedalīties festivālā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - “Skatuve ikvienam”.

 

 Biedrība “LUX VIRIDIA” sadarbībā ar Ogres dienas centru “Saime” aicina Jūs piedalīties festivālā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - “Skatuve ikvienam”.

 Festivāla mērķis: sniegt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīties ar līdzīgi domājošiem, gūt iedvesmu un iepazīstināt sabiedrību ar saviem talantiem.

 Norises datums: 2018.gada 6.oktobris.

Norises vieta: Ogres novada Kultūras centrs (Brīvības iela Nr.15, Ogre).

Reģistrācija sākot no plkst.10:00, pasākuma sākums plkst.12:00.

Dalībai festivālā, lūgums, sagatavot priekšnesumu – teātra uzvedumu, deju, dzeju, dziesmu, muzikālu izpildījumu vai jebkuru citu mākslinieciskās izpausmes veidu.

Par godu mūsu valsts 100 gadu jubilejai, festivāla priekšnesumos vēlams izmantot Latviešu autoru darbus (gan mūzikas, gan tekstuālajā materiālā).

 Maksimālais priekšnesuma garums: 15 minūtes.

Apstiprinājumu dalībai festivālā, lūgums, atsūtīt līdz 2018.gada 25.septembrim- zandavi@inbox.lv

 Praktiska informācija:

  • Festivālā netiks piešķirtas vietas, taču Jūsu sagatavotos priekšnesumus vērtēs žūrijas komisija.

  • Par katru priekšnesumu tiks pasniegts pateicības raksts un neliela piemiņas velte.

  • Pasākuma laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar siltām pusdienām.

  • Pēc priekšnesumu daļas, plānota diskotēka visiem festivāla dalībniekiem.

  • Lūgums informēt, ja pasākumā plāno piedalīties personas ratiņkrēslā!

 Ticam, ka, festivāla dalībniekiem, šī diena nesīs prieku un labu noskaņojumu, ka ikviens no klātesošajiem varēs gūt patīkamas emocijas un novērtējumu savai mākslinieciskajai darbībai!

 Festivāla “Skatuve ikvienam”

organizatoru vārdā -

Zanda Vītola

Tālr. + 371 29134421,

e-pasts: zandavi@inbox.lv