Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību

Aktualitātes

Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību
Biedrības “Līdzdalības platforma” un “Latvijas Cilvēktiesību
Centrs” aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties kapacitātes
stiprināšanas programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”.
Pirmais seminārs notiks tiešsaistē š.g. 18.februārī.

Neiecietības izpausmēm ikdienā tiek pakļautas dažādas
sabiedrības grupas, un ikviens no mums var kļūt par diskriminācijas
vai naida runas mērķi tikai tāpēc, ka ir kaut kādā ziņā
“citāds.” Neiecietība šķel sabiedrību un mazina kopējo
labklājības līmeni.

NVO, apvienojot dažādu grupu pārstāvjus, dažādu tautību un
vecuma cilvēkus un aizstāvot to tiesības un intereses, ir viens no
stūrakmeņiem iecietīgākas sabiedrības veidošanā. Jo tām ir liela
sabiedrības un dažādu mazāk aizsargātu grupu uzticība, ciešais
kontakts ar iedzīvotajiem, iespējas uzrunāt sabiedrību un panākt
pozitīvas izmaiņas.

Lai stiprinātu dažādu NVO spējas veicināt iecietīgākās
sabiedrības veidošanu, piedāvājam NVO iesaistīties kapacitātes
stiprināšanas programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību.”

Programma ir veidota kā īpašs izglītojošs, metodiskais un atbalsta
resurss NVO iecietības veicināšanas jomā, lai ikviena organizācija
varētu stiprināt savas zināšanas un prasmes dažādu aktivitāšu un
projektu īstenošanā.

Mācību programmas mērķis: stiprināt nevalstisko organizāciju
kapacitāti neiecietības izpausmju mazināšanā un reaģēšanā,
īpaši uz diskriminācijas un naida runas/noziegumu izpausmēm.

Mācību programmā tiek aicināti piedalīties:

* ikvienas nevalstiskās organizācijas pārstāvji, kas vēlas
stiprināt savu kapacitāti darbam ar neiecietības jautājumiem un
īstenot iniciatīvas/projektus iecietības veicināšanas jomā;
* jo īpaši, organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem
un/vai mazāk aizsargāto grupu pārstāvjiem – jauniebraucējiem
(migrantiem/bēgļiem), mazākumtautībām, personām ar invaliditāti,
seksuālām minoritātēm u.c.

Programmu vadīs Latvijas Cilvēktiesību centrs un Līdzdalības
platformas eksperti ar ilggadīgu pieredzi dažādu iniciatīvu
īstenošanā iecietības veicināšanai.

Dalība programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta
izmitināšana, ēdināšana un materiāli klātienes semināru laikā,
kā arī sabiedriskā transporta izmaksas. Dalībnieki, kas tiks
apstiprināti dalībai, apņemas piedalīties visā apmācību
programmā no 2022.gada februāra līdz 2022.gada jūnijam (ieskaitot).


Dalībai programmā var pieteikties līdz 2022.gada 14.februārim,
aizpildot pieteikuma formu: https://forms.gle/AusZNVHGbsfSFAJD8

Mācību programma un apraksts pieejams zemāk pielikumos.