Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Cik svarīgi būt zinošiem?

Aktualitātes

Cik svarīgi būt zinošiem?

2023 gada nogalē tika noslēgts Aktīvo Iedzīvotāju fonda projekts “Būt zinošiem”. 

Projekta mērķis bija pārstāvēt Latvijas Neredzīgo biedrības biedrus un cilvēku, ar redzes invaliditāti, intereses, cilvēktiesības un likumdošanas jautājumos, lai šī cilvēku grupai veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un sniegt iespēju piedalīties kādā no lēmumu pieņemšanas procesiem.

Daisy formāts un vienota programmatūra ir rīks, lai nodrošinātu pieejamāku un efektīvāku informācijas nodošanu biedrības biedriem, lai veicinātu biedru izglītošanas procesu par dažādām tēmām un informētu par aktualitātēm redzes invaliditātes tēmā un ne tikai. Varētu minēt, ka šī iecere darbotos kā vēl viens informācijas nodošanas kanāls, papildu jau esošajiem.

Pieejamās tiflotehnikas klāstā tika iekļauta WEBBOX iekārta un uz tās integrēts  Daisy formāts un vienota programmatūra. Tās mērķis ir nodrošināt pieejamāku un efektīvāku informācijas nodošanu biedrības biedriem, lai veicinātu biedru izglītošanas procesu par dažādām tēmām un informētu par aktualitātēm redzes invaliditātes tēmām un ne tikai.

Šajā iekārtā cilvēki  ar redzes problēmām saņem informāciju audio formātā no datubāzē pieejamās informācijas. 

Biedrības biedru, Iedzīvotāju un Webbox lietotāju vidū tika veikta aptauja – “Zini savas tiesības”, kuras mērķis bija noskaidrot kās Latvijas Neredzīgo biedrība, valsts vai pašvaldība var palīdzēt cilvēkiem ar redzes invaliditāti integrēties sabiedrībā. Aptaujā tika konstatēti  vairāki aspekti, kas būtu ļoti svarīgi invalīdu integrācijai sabiedrībā, kā piemēram, 

-       izmaiņas Darba likumā,  vienkāršākas un atbalstošākas procedūras  invalīdu nodarbināšanā,

-       Vides pieejamība,  

-       sabiedrības izglītošanas un tolerance pret cilvēkiem – invalīdiem un īpaši cilvēkiem  ar redzes traucējumiem, 

-       pasākumi, pulciņi, kolektīvi invalīdu integrācijai un sociālās aktivitātes nodrošināšanai, 

-       Tiflotehnikas un palīglīdzekļu pieejamība un samazinātas rindas uz tiflotehniku,

 Ar projekta atbalstu tika organizētas meistardarbnīcas neredzīgo cilvēku i sociālajai  integrācijai pasākumā “Strazdmuižas ciemata svētki 2023” ietvaros. Tāpat 2023. gada septembrī LNB viesojās Pērnavas Neredzīgo biedrībā un Sāremā, lai dalītos pieredzē un uzzinātu kā darbs noris Igaunijas Neredzīgo biedrībā. 

Pateicamies visiem, kas piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli, kā arī aktīvi ņēma dalību dažādos LNB organizētajos pasākumos. 

#activecitizensfund