Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Darbs dara darītāju

Aktualitātes

Darbs dara darītāju

Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektu konkursā tika realizēts projekts "Darbs dara darītāju". Projekta mērķis ir veicināt LNB biedru informācijas pieejamības, komunikācijas un pieredzes apmaiņas iespējas. Panākt personu ar redzes invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu kā arī jaunu iemaņu apguvi.

Biedriem nepieciešams darboties, mākslinieciski pilnveidoties, apgūt jaunas iemaņas, iziet no mājām un nomainīt ierasto vidi, aktīvi komunicēt ar sev līdzīgiem, iedvesmoties no pozitīvām emocijām, celt savu pašapziņu. Iegūtās prasmes projektā varētu kaplot par iemīļotu hobiju vai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta laikā neredzīgi un vājredzīgi cilvēki apgūs jaunas iemaņas kā, piemēram, apsveikumu kartītes izgatavošanas prasmes un tehnikas, aplikāciju un aplokšņu izgatavošana, zīda apgleznošanas māksla dažādās tehnikās. Projekta noslēgumā plānots rīkot izstādi no šiem darbiem, tādejādi parādot gan darbu autoriem, gan citiem izstādes apmeklētajiem,  ka redzes zudums nav šķērslis aktīvai darbībai.

Jūlijā tika aizvadītas 4 nodarbības, vēl paredzētas ir 3 septembrī, 3 oktobrī, 4 novembrī un 2 decembrī.

Fotogalerija