Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Festivāls "Baltijas vilnis 2019", Kauņā

Aktualitātes

Festivāls "Baltijas vilnis 2019", Kauņā
Foto: Anete Enikova

21. septembrī, Lietuvā, Kauņā norisinājās Starptautiskais neredzīgo un vājredzīgo mūziķu konkurss "Baltijas vilnis 2019", kas reizi divos gados notiek kādā no Baltijas valstīm. Šoreiz, pēc uzvaras dalībnieku atlasē, uz Kauņu devās pārstāvēt 4 latviešu mākslinieki un kolektīvi - "Epsilons", Daina Skuja, Antons Sņegovs un Natālija un Georgijs Murovjovi.

Kopā festivālā uzstājās vairāk nekā 10 dažādi Baltijas valstu kolektīvi, solisti, ansambļi. Pārsteidzoši dažāda bija žanru dažādība, no folkloras līdz mīlas balādēm, noslēgumā varēja dzirdēt arī jaudīgākus un "roķīgākus" ritmus.

Tā kā šogad festivāla tēma bija pasaules vietas, tad visi dalībnieki izpildīja divas dziesmas, kur viena bija par savas valsts vietu, otra par kādu no pasaules vietām. Tās varēja būt gan pilsētas, ielas, apdzīvotas vietas, kalni, ezeri, jūras vai kādas citas ģeogrāfiskas atrašanās vietas nosaukums, kas parādās dziesmas tekstā.

Lai labāk ilustrētu dziesmas saturu, katram izpildītajam tika piemeklēti fotoattēli vai video, kas tika projicēti uz skaņu viļņa instalācijas, kas atradās aiz izpildītājiem.

Koncerts iesākās ar Lietuvas pārstāvji – Kauņas un Marijampoles vīru vokālais ansamblis, izpildot folkloras dziesmas.

Pēc tam uz skatuves kāpa Igaunijas Neredzīgo organizācijas jaunais valdes priekšsēdētājs Jakob Rosin. Pirmo dziesmu „Saaremaa valss” Jakobs izpildīja akapalla dziedājumā, bet otrās dziesmas laikā pats spēlēja pavadījumu uz klavierēm.

Kā trešie uz skatuves kāpa mūsu Strazdumuižas ansamblis „Epsilons”, kuru jautrā un ritmiskā dziesma par Juglas krastu iekustināja festivāla apmeklētājus.

Pēc Epsilona uzstājās Antons Sņegovs. Atšķirībā no atlases, Antons akapella dziedājumā izpildīja vienu dziesmu, bet otrai – „Baltijas jūra”, bija izveidojis fonogrammu.

Pēc Antona uz skatuves kāpa Igaunijas pārstāve no Jelena Kurdjaškova, kas vienu dziesmu izpildīja igauņu valodā, bet otru lietuviešu valodā. Ar šo priekšnesumu arī noslēdzās festivāla koncerta pirmā daļa.

Pēc pārtraukuma uz skatuves kāpa Natālija un Georgijs Muravjovi. Viņu izpildītā dziesma „Pesnya starovo izvozchika” lika klausītājiem mūzikas ritmā sist kājas un plaukstas.

Koncerta otrajā daļā uzstājās arī Lietuvas ansamblis „Vilkapēde”un Igaunijas ansamblis „Viis”.  Savukārt dalībnieku koncertu noslēdza mūsu Daina Skuja ar savu enerģisko priekšnesumu.

Pēc dalībnieku koncerta uzstājās Lietuvas folk rock grupa „Atalya” ar enerģijas pilnu priekšnesumu, kas bija baudāms gan ar dzirdi, gan acīm, gan ožu un tausti. Koncerta laikā, mainoties dziesmām, zālē te parādījās kūpošas priedes vai egles smarža, te skatītāji sajuta pēc piparmētrām smaržojoša ūdens šļakstus.

Par tradīciju ir kļuvusi arī organizāciju vadītāju draudzības dāvanu pasniegšana. Kā dāvanu kaimiņvalstu organizāciju vadītajiem, Latvijas Neredzīgo biedrības vadītāja Svetlana Sproģe pasniedza medus burciņas ar Strazdumuižas medu.

Pasākuma organizatori katram dalībniekam bija sagatavojuši piemiņas veltes, kas bija ieliktas īpašā, festivālam veidotā maisiņā, kura apdruka bija izveidota no dalībnieku dziesmu vārdiem oriģinālvalodā. Turklāt apdruka ir taktila. 

 

Fotogalerija