Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Gunāru Dzindzuku mūžībā pavadot...

Aktualitātes

Gunāru Dzindzuku mūžībā pavadot...
Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm,
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laid iekšā dvēselīti.

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālā valde izsaka visdziļāko līdzjūtību Gunāra Dzindzuka piederīgajiem, tuviniekiem, darba kolēģiem un draugiem. Negaidīts un smags zaudējums. Lai vieglas smiltis Gunāram.