Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām

Aktualitātes

Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām
Foto: CVK

13. Saeimas kandidātu saraksti audio

Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka 13. Saeimas kandidātu sarakstu un priekšvēlēšanu programmu audio ieraksti jau tiek sagatavoti un būs pieejami no 2018.gada 20.septembra.

Audio ierakstus varēs noklausīties Centrālās vēlēšanu komisijas 13.Saeimas vēlēšanu mājaslapā sv2018.cvk.lv, kā arī tie būs pieejami kompaktdiskos visās Latvijas Neredzīgo biedrības teritoriālajās organizācijās, kā arī LNB Centrālajā valdē.

Ar 13. Saeimas kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām jau tagad var iepazīties minētajā mājaslapā sv2018.cvk.lv. Tā ir pielāgota arī personām ar redzes invaliditāti — ir iespēja mainīt melni balto fonu.

Par 13. Saeimas vēlēšanām

13. Saeimas vēlēšanas notiks šā gada 6. oktobrī, sestdienā. Latvijā vēlēšanās būs atvērti 955 vēlēšanu iecirkņi, bet ārpus Latvijas – 121 iecirknis 45 valstīs.
Vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, kas ērti sasniedzams.
Visu vēlēšanu iecirkņu darba laiks 6. oktobrī būs no pulksten 7 rītā līdz 8 vakarā.
Piedalīties vēlēšanās drīkst Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Vēlētājam svarīgi zināt, ka vēlēšanu zīmes katrā apgabalā atšķiras.

Balsošanas dokumenti

Lai piedalītos vēlēšanās, jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā iespiedīs spiedogu par dalību vēlēšanās. Spiedogs pasē nodrošina to, ka katram vēlētājam ir viena balss.
Vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, lai piedalītos vēlēšanās, no 24. septembra līdz 5. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība. Vēlētāja apliecību izsniedz bez maksas.

Vēlētāja apliecību var saņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība.
Vēlētāja apliecību var saņemt citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdz 24. septembrim rakstiski par to informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Vēlēšanu iecirknī arī vēlētāja apliecībā iespiedīs spiedogu, un tā būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

Balss nodošana glabāšanā

Vēlētāji, kuri pamatota iemesla dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Šāda iespēja būs 58 vēlēšanu iecirkņos 37 pašvaldībās, kurās ir vismaz 7500 vēlētāju.
Nodot balsi glabāšanā varēs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Noskaidrot, kuros vēlēšanu iecirkņos iespējams nodot balsi glabāšanā, var Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv vai pa tālruni 67049999.
Iespēja pieteikt balsošanu mājās, slimnīcā, sociālās aprūpes centrā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vai šo vēlētāju aprūpētāji, var pietikt balsošanu atrašanās vietā. Balsošana jāpiesaka vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī tā darba laikā, uzrakstot iesniegumu.

Iecirkņi iesniegumus pieņems:
1.oktobrī – no pl. 17.00 – 20.00,
2.oktobrī – no pl. 8.00 – 11.00,
3.oktobrī – no pl. 17.00 – 20.00,
4.oktobrī – no pl. 9.00 – 12.00,
5.oktobrī – no pl. 10.00 – 16.00,
Vēlēšanu dienā, 6.oktobrī – no pl 7.00.

Vēlēšanu dienā līdz pulksten 12.00 saņemtie pieteikumi vēlēšanu iecirkņa komisijai jāizpilda obligāti. Savukārt pēc pulksten 12.00 saņemtos iesniegumus komisija izpildīs, ja būs iespējams nokļūt pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai 8 vakarā.
Nogādāt iesniegumu iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī vēlētāja vārdā aizpildīt iesniegumu uz vietas iecirknī. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā sadaļā “13.Saeimas vēlēšanas/Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.
Parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu, pieteikt balsošanu atrašanās vietā var arī elektroniski e-pastā vai portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā iesniegums jāadresē savai pašvaldībai, kura to pārsūtīs pašvaldības vēlēšanu komisijai nogādāšanai vēlēšanu iecirkņa komisijai. Ieteikums šajā gadījumā ir iesniegumu nosūtīt laicīgi, neatstājot to uz pēdējo brīdi.

Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas

Pirms doties balsot uz vēlēšanu iecirkni, svarīgi ir iepazīties ar vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem. Šī informācija ir izlasāma Centrālās vēlēšanu komisijas 13.Saeimas vēlēšanu mājaslapā. Mājaslapas adrese ir sv2018.cvk.lv.
Mājaslapai ir pieejama arī baltā un tumšā fona iespēja, lai padarītu šo informāciju pieejamāku vājredzīgiem cilvēkiem.
No 20.septembra 13.Saeimas vēlēšanām pieteiktos kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā varēs noklausīties arī ieskaņotu audio formātā. Šo informāciju septembrī plānots izplatīt arī Latvijas Neredzīgo biedrības teritoriālajām nodaļām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai.
No 1. oktobra ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.
Vēlētāji, kuriem ir redzes traucējumi vai nepieciešama palīdzība citu funkcionālu traucējumu dēļ uz vēlēšanu iecirkni drīkst doties kopā ar uzticības personu. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt šī vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.
Ierodoties iecirknī, jādodas pie reģistrācijas galda. Tur vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu balsotāju sarakstā un pasē vai vēlētāja apliecībā iespiedīs spiedogu par dalību 13. Saeimas vēlēšanās.
Vēlētājam, kurš balsos ar vēlētāja apliecību, apliecība būs jāatdod iecirkņa komisijas darbiniekam.
Pēc tam vēlētājam izsniegs balsošanas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni un 16 vēlēšanu zīmes.

Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu ir jāparakstās balsotāju sarakstā.

Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka jums izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandidātu sarakstu zīmes un uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs.

Balsojot svarīgi ir ievērot balsošanas aizklātumu, tāpēc balsošanai izmantojiet vēlēšanu kabīni vai nodalījumu.

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.

Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu, vai tajā var izdarīt šādas atzīmes:
- ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt;
izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.

Ja vēlētājs fiziska traucējuma dēļ pats nevar parakstīties balsotāju sarakstā vai aizpildīt vēlēšanu zīmi, vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties balsotāju sarakstā var vēlētāja ģimenes loceklis vai cita uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.
Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī vai promejot paņemt tā saraksta zīmi, par kuru vēlējāt, lai jums ir pilns zīmju komplekts, tad neviens bez jūsu ziņas nevarēs uzzināt, kā balsojāt.

Ja pirms vēlēšanu zīmes ievietošanas aploksnē gadās to sabojāt, jums ir tiesības lūgt izsniegt jaunu zīmju komplektu.
Ja pirms vēlēšanu aploksnes aizlīmēšanas, gadās aploksni sabojāt, jums ir tiesības lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne ir jāatdod vēlēšanu komisijai, un arī par jaunās aploksnes saņemšanu būs jāparakstās balsotāju sarakstā.

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods 13.Saeimas vēlēšanās ilgst no 9. jūnija līdz vēlēšanu dienai, 6.oktobrim.
No 6.septembra nav atļauts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus televīzijā. Savukārt vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta radio, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, valsts un pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai pašvaldībai pieder vairāk nekā 50 procenti akciju. Internetā, izņemot partiju un partiju apvienību mājaslapas, dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā ir aizliegts izvietot maksas priekšvēlēšanu aģitāciju.
Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus balsošanas laikā aizliegts izvietot arī vēlēšanu iecirkņos un 50 m no ieejas iecirknī.
Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Valsts policija un pašvaldības policija. Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs uzrauga, lai nenotiktu aģitācija vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecirkņiem.
Ar priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumiem iespējams iepazīties Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā.

Vēlēšanu novērošana

Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja arī piedalīties Saeimas vēlēšanās kā novērotājiem.
Vēlēšanu novērotājus var pilnvarot tās partijas un partiju apvienības, kas vēlēšanām iesniegušas savus kandidātu sarakstus. Tāpat vēlēšanu novērotājus var pilnvarot Centrālā vēlēšanu komisija vai pašvaldību vēlēšanu komisijas.
Latvijas iedzīvotāji no 16 gadu vecuma var izmantot iespēju un pieteikties par Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgo novērotāju. Tas iespējams, apgūstot e-mācību kursu internetā “Saeimas vēlēšanu kārtība” un aizpildot brīvprātīgā novērotāja pieteikuma anketu kursa noslēgumā. Vairāk par šo iespēju var izlasīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Vēlēšanu rezultāti

Latvijā balsu skaitīšana notiek vēlēšanu iecirkņos un sākas vēlēšanu dienā pēc iecirkņu slēgšanas. Balsu skaitīšana Latvijā atkarībā no iecirkņa lieluma aizņem četras līdz desmit stundas. Vēlēšanu naktī Centrālā vēlēšanu komisija no vēlēšanu iecirkņiem saņemtos balsu skaitīšanas rezultātus publicē arī internetā. 13.Saeimas vēlēšanās vēlēšanu rezultāti būs pieejami 13.Saeimas vēlēšanu mājaslapā, adresē sv2018.cvk.lv.
Galīgos vēlēšanu rezultātus un 13.Saeimā ievēlētos deputātus Centrālā vēlēšanu komisija paziņos divu līdz trīs nedēļu laikā pēc vēlēšanām, pēc tam, kad būs saņemti un pārbaudīti vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokoli.

Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis un e-pasts

No 2018.gada 6.septembra līdz vēlēšanām darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis. Tālruņa numurs ir 67049999. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00. 5.oktobrī un 6.oktobrī tālrunis strādās no pulksten 7.00 līdz 24.00.

Centrālajai vēlēšanu komisijai var rakstīt arī e-pastu vai vēstules.

Komisijas e-pasta adrese ir cvk@cvk.lv, bet adrese pasta sūtījumiem Centrālā vēlēšanu komisija, Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050.


Materiālu sagatavoja - Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļa