Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Intervija ar projekta „Dosim iespēju talantam” koncertprogrammas autori, sagatavotāju un mūzikas pedagoģi Ingunu Jansoni

Aktualitātes

Intervija ar projekta „Dosim iespēju talantam” koncertprogrammas autori, sagatavotāju un mūzikas pedagoģi Ingunu Jansoni

Inguna, pastāstiet lūdzu nedaudz par sevi, par ceļu, kā Jūs nokļuvāt līdz LNB Cēsu TO mūzikas pedagoģes darbam?


Tā kā pēc izglītības esmu mūzikas pedagoģe 38 gadus, tad priecājos, ka es savas zināšanas varu šobrīd dot saviem līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā.
 
Cik ilgi Jūs jau sadarbojaties ar LNB Cēsu TO ansambli un teātra kopu?

Vīru ansambli vadu jau trīs gadus, veidojot patstāvīgas koncertprogrammas. Teātra kopai palīdzu ar muzikālu pavadījumu gadījumos, kad mana palīdzība ir nepieciešama.  


Kas Jūs saista šajā darbā?

Man patīk, ka es pati varu veidot literāri muzikālas programmas par izvēlēto tēmu un radīt cilvēkos uzstāšanās prieku.


Kā Jūs nolēmāt iesaistīties projektā „Dosim iespēju talantam”?

Labprāt piekritu šim uzaicinājumam! Tik un tā LNB Cēsu organizācijā mēs būtu darbojušies un veidojuši savu programmu.


Kāds ir šī projekta mērķis?

Projekta ietvaros tiks radīta koncertprogramma Starptautiskajai invalīdu dienai par godu, kuras galvenie skatuves mākslinieki būs cilvēki ar invaliditāti. no dažādiem mākslinieciskajiem kolektīviem, seniori, bērni un jaunieši, kas darbojas Vidzemes plānošanas reģionā.      

Vai Jūs varētu sīkāk pastāstīt par savām nodarbībām projekta „Dosim iespēju talantam” ietvaros.

Tiekamies regulāri reizi nedēļā, citreiz arī divas reizes. Lai sagatavotu kvalitatīvu priekšnesumu, tas prasa daudz laika un pacietības. Nodarbību laikā veicam videoierakstus, lai mājās varētu atkārtot mācīto. Darbojamies, kā vīru, sievu un jauktā grupa, lai būtu interesantāks un daudzveidīgāks repertuārs.

Vai cilvēku atsaucība ir liela? Vai ir nākuši klāt jauni dalībnieki, kuri līdz šim neiesaistījās Jūsu nodarbībās?

Dziedāšana tas ir talants. Šobrīd vadu tikai ansambļa sastāvu, neuzdrošinos vadīt kori, jo tas prasa daudz vairāk resursu. Vīri darbojās pastāvīgi, bet projekta ietvaros klāt ir pienākusi sievu grupa 8 sieviešu sastāvā.


Kā Jūs uzskatat, vai šādi projekti kā „Dosim iespēju talantam” veicina invalīdu integrāciju sabiedrībā?

Jā, protams, ka veicina.


Vai pēc šī projekta realizēšanas, plašākai sabiedrībai radīsies izpratne par invalīdiem, par viņu spējām un talantiem?

Tāds ir mūsu mērķis, lai sabiedrībai rastos priekšstats par cilvēku ar invaliditāti talantiem. Bet ar viena projekta realizēšanu tas nav sasniedzams.

Vai bērni un jaunieši kļūs tolerantāki, saprotošāki un iejūtīgāki pret cilvēkiem ar invaliditāti, līdzdarbojoties šajā projektā?

Gribu teikt, ka bērni un jaunieši noteikti kļūst tolerantāki. Un tas ir ļoti pozitīvi, ka šajā projektā ir iesaistījušies jaunieši.

Kas Jūs iedvesmo un motivē piedalīties šajā projektā?

Tā ir iespēja realizēt kādu no manām iecerēm, jo es pēc būtības esmu radoša personība. Paldies par man doto iespēju piedalīties šajā radošajā projektā.

Jūsu novēlējums Latvijas sabiedrībai.

 Sabiedrībai vajadzētu būt zinošākai, iecietīgākai, tolerentākai, izpalīdzīgākai, atbalstošākai – vajadzīgajā brīdī nebaidīties būt līdzās. 

 

Paldies Jums par interviju un veiksmi turpmākajos darbos!