Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Izsludināts konkurss jauniešu dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā PRAKSES KALVE 2020

Aktualitātes

Izsludināts konkurss jauniešu dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā PRAKSES KALVE 2020
Aktīvi un zinātkāri jaunieši aicināti līdz 20. septembrim iesūtīt motivācijas vēstuli, lai pieteiktos dalībai Eiropas Savienības mājas izaugsmes nodarbību ciklā "Prakses kalve 2020". Sestā sezona sāksies 9. oktobrī, šī gada tēma – EIROPAS ZAĻAIS KURSS.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 20 mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši no visas Latvijas, kuri četrus mēnešus reizi nedēļā tiksies radošās un praktiskās nodarbībās. Atbilstoši šī gada tēmai, jaunieši izzinās klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības, bezatkritumu dzīvesveida, urbānās mobilitātes un pilsētvides plānošanas tēmas, kā arī diskutēs ar ekspertiem par pilsonisko aktīvismu, iesaistīšanos dabai un klimatam būtisku jautājumu risināšanā.

Ciklā jauniešiem būs iespēja uzlabot arī sadarbības un attiecību veidošanas, kā arī publiskās runas un sociālo mediju komunikācijas prasmes.

Šogad pirmo reizi dalībniekiem būs iespēja izstrādāt idejas zaļo, videi draudzīgo iniciatīvu konkursā un iegūt finansējumu to īstenošanai savā skolā, kopienā vai pašvaldībā.

Nodarbības ES mājā notiks piektdienās no plkst. 17 līdz 19 (atsevišķās dienās līdz plkst. 20). Reaģējot uz izmaiņām valstī noteiktajos epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, iespējama nodarbību norise tiešsaistē.

Visas nodarbības būs bezmaksas. Cikla noslēgumā – 2021. gada janvārī – dalībnieki saņems apliecības par piedalīšanos apmācībās.

Nodarbības vadīs profesionāli un zinoši eksperti: apmācību vadītājs piedzīvojumu organizācijā “Lūzumpunkts” Māris Resnis, komunikācijas konsultante Ieva Knāķe, ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons, dabas draugs Jānis Zilvers, komunikācijas speciāliste, Zero Waste Latvija biedre Maija Krastiņa, arhitekts, apvienības “Pilsēta cilvēkiem” aktīvists Oto Ozols, debašu organizācijas „Quo Tu Domā?” valdes loceklis Edgars Klētnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis, pilsoniski aktīvā tiesību zinātnes studente Natālija Knipše un citi.

Arī šogad septiņiem jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rīgas un kuri sekmīgi apmeklēs visas cikla nodarbības, piedāvājam apmaksāt iknedēļas braucienu (ar sabiedrisko transportu) izdevumus.

Konkursā 10. – 12. klašu skolēni un augstskolu pirmo kursu studenti aicināti līdz 20. septembrim (ieskaitot) uz e-pastu info@esmaja.lv sūtīt savu motivācijas vēstuli (apjoms līdz divām A4 lapām datorrakstā, pievienotu kā e-pasta pielikumu), kurā raksturota līdz šim iegūtā izglītība un pieredze sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī mērķi un motivācija dalībai nodarbību ciklā „Prakses kalve 2020”. Par konkursa rezultātiem visi pretendenti tiks informēti līdz 28. septembrim.


Informējam, ka nodarbībās notiks fotografēšana un filmēšana. Iegūtās fotogrāfijas un video materiālus izmantosim publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot tos Eiropas Savienības mājas interneta vietnē un sociālajos medijos. Personas dati tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un personas datu drošību, kā arī personas dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien to nenosaka normatīvie akti. Informācija par personas datu apstrādi.

Jauniešu nodarbinātība ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, tāpēc ES mājā tiek rīkoti pasākumi, palīdzot pilnveidot jauniešu prasmes un sniedzot jaunas zināšanas, kas var noderēt, iesaistoties darba tirgū un veidojot savu turpmāko karjeru.
Plašāka infomācija par iespējām Eiropas jaunatnes portālā: europa.eu/youth/EU_lv un europa.eu/euandme.

2019. gada decembrī veiktā Eirobarometra dati liecina, ka 53% aptaujātie ES iedzīvotāji par vissvarīgāko vides problēmu uzskata klimata pārmaiņas, 65% Latvijas iedzīvotāju – atkritumu daudzuma palielināšanos. 70% ES iedzīvotāju (Latvijā – 78%) uzskata, ka lēmumi vides aizsardzības jomā būtu jāpieņem kopīgi ES ietvaros.
Vairāk par Eirobarametra aptauju: bit.ly/Eirobarametrs-Vide.

2019. gada novembrī EP pasludināja ārkārtas stāvokli vides un klimata pārmaiņu jomā, norādot, ka Eiropas Savienībai ir jāapņemas siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam samazināt līdz nullei.
Vairāk par EP rezolūciju: bit.ly/KlimataRezolucija.

Eiropas Savienības mērķis līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu ir mūslaiku lielākais izaicinājums un arī izdevība. Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas zaļo kursu — vērienīgu pasākumu kopumu, kura nolūks ir dot ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju gūt labumu no pārejas uz ilgtspējīgu zaļo ekonomiku.
Vairāk par Eiropas zaļo kursu: bit.ly/ZalaisKurss.