Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Jūrmalas pilsētas domes SABIEDRISKĀ LABUMA BALVA 2017 Ivetai Vilkai

Aktualitātes

Jūrmalas pilsētas domes SABIEDRISKĀ LABUMA BALVA 2017 Ivetai Vilkai

„Valsti stipru dara stipri, godprātīgi, labestīgi un strādīgi cilvēki. Pasniedzot Sabiedriskā labuma balvas, mēs godinām cilvēkus, kuri ar savu nesavtīgo darbu palīdzējuši mūsu Jūrmalas ļaudīm kļūt patstāvīgākiem, iekļauties sabiedrībā un piedalīties sabiedrības dzīvē,  iedvesmojuši viņus, mudinājuši noticēt saviem spēkiem, tādējādi veidojot saliedētu un atbalstošu sabiedrību mūsu pilsētā,” sveicot apbalvojuma saņēmējus, sacīja domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.

Nominācijā „Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” Jūrmalas pilsētas pašvaldības Atzinības raksts tika pasniegts Ivetai Vilkai. Iveta Vilka ikdienā strādā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī neredzīgiem cilvēkiem, iesaistot viņus aktivitātēs, sabiedriskajā dzīvē un mācot dažādas prasmes, lai veicinātu patstāvīgu dzīvi. Viņa rod idejas jauniem iedzīvotāju integrācijas projektiem, kuros cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgajiem māca floristiku, kulināriju, rokdarbus, sniedzot iespēju apgūt jaunas prasmes un iesaistīties sabiedrības dzīvē.
LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe izsaka pateicību Ivetai Vilkai par līdzdarbošanos ikdienā, tādejādi veicinot cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Foto: Iveta Vilka ar savu darba kolēģi, "labo roku" ikdienas darbos biedrībā un vīru - Ilvaru Vilku.