Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.

Aktualitātes

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.
Uzsākoties jaunajam mācību gadam, Labklājības ministrija ir sagatavojusi Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.

Vadlīniju mērķis ir sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un augstskolu rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai. Vienlaikus Vadlīniju mērķis ir sniegt iedvesmu un parādīt, ka daudzviet Latvijā un citur pasaulē eksistē pieejamības risinājumi, tie laika gaitā pilnveidojas, rodoties arvien jauniem risinājumiem.

Ministrija pateicas visiem vadlīniju izstrādes dalībniekiem un cer, ka vadlīnijas būs noderīgas gan augstskolu akadēmiskajam personālam, studentu pašpārvaldes u.c. organizācijām, studējošiem, kā arī augstskolu tehniskajam personālam, lai gūtu praktiskus padomus un ierosmes, kā veidot draudzīgu un pieejamu studiju vidi visiem.

Vadlīnijas ir skatāmas tīmekļa vietnē: http://sf.lm.gov.lv/f/files/Vadlinijas_augstskolam_16092020.pdf
Vairāk informācijas par vienlīdzīgām iespējām: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/

I
nformāciju sagatavoja:Labklājības ministrija
Informāciju publicēja: Inese Kaktiņa