Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Labklājības ministrija meklē dalībniekus informatīvajai kampaņai par iekļaujošu nodarbinātību

Aktualitātes

Labklājības ministrija informatīvajai kampaņai par iekļaujošu nodarbinātību meklē dalībniekus. Kampaņas mērķis ir aktualizēt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības aspektus. 

To iedalot 3 apakšmērķos:

1) veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū;

2) informēt un palielināt darba devēju iesaisti cilvēku ar invaliditāti, tostarp bezdarbnieku ar invaliditāti, nodarbinātības veicināšanā un iekļaujošas darba vides veidošanā;

3) izglītot un informēt sabiedrību (t.sk. žurnālistus un medijus) par cilvēkiem ar invaliditāti un darba devējiem sniegto atbalstu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai. 

Šajā posmā tiek meklēti kampaņas aktivitātēm atbilstoši dalībnieki, proti, cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību, kā arī garīga rakstura traucējumu invaliditāti. Katrā no iepriekšminētajām grupām plānots atspoguļot vienu tēlu, kurš vizualizēs piemēru veiksmīgai integrācijai darba tirgū. Statistika liecina, jo augstāka invaliditātes grupa, jo mazāk tās pārstāvji pārstāvēti darba tirgū (18% gadījumu tas saistīts arī ar uzņēmēju aizspriedumiem), tāpēc ar mērķi mazināt stereotipus un aizspriedumus, īpaši tiks novērtēti priekšlikumi par cilvēkiem, kuri pārstāv 1. un 2. invaliditātes grupu.

Kampaņas ietvaros tiks radītas fotogrāfijas un video materiāls, kurš tiks pielietots reklāmai plašsaziņas līdzekļos (Tv, radio, internets) sociālajos medijos, jaunizveidotā darba tirgus mājaslapā un citviet. 

Kastings un kampaņas tēlu intervijas par to nodarbošanos (visticamāk, ka attālinātā formātā) plānotas nedēļā no 22.01-25.01.2021. Iepretim filmēšana un fotosesija februāra sākumā (ievērojot visus valsts noteiktos ierobežojumus). Par dalību kampaņā cilvēkiem ar invaliditāti tiek paredzēts arī honorārs. Potenciālajiem kandidātiem ir jābūt strādājošiem, darba spējas vecumā.

Interesentiem lūgums sazināties ar LNB projektu vadītāju Kristu Krūmiņu (epasts: projekti.lnb@gmail.com; tālr.; 29197510) līdz š.g. 20. janvārim.