Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Labklājības ministrijas informācija cilvēkiem ar invaliditāti par pakalpojumu sniegšanu ārkārtas situācijas laikā

Aktualitātes

INFORMĒJAM, KA, ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU COVID-19 VĪRUSA DĒĻ, LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS PADOTĪBAS IESTĀDES LĪDZ 14. APRĪLIM VISĀ LATVIJĀ PĀRTRAUC KLIENTU APKALPOŠANU KLĀTIENĒ UN ATCEĻ VISUS IEPLĀNOTOS PUBLISKOS PASĀKUMUS.

Iespēju robežās iestādes organizēs klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Par asistenta pakalpojuma atskaitēm Ministrija arī ir nosūtījusi aicinājumu sociālajiem dienestiem atskaišu nodošanu par asistenta pakalpojumu organizēt iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē. Ja pašvaldībā ir nodrošināta iespēja asistentiem atskaites iesniegt elektroniski, tad primāri ir izmantojams šāds atskaišu iesniegšanas veids. Ja
atskaites elektroniski nav iespējams iesniegt, tad sociālie dienesti ir lūgti informēt asistenta pakalpojuma sniedzējus, ka atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un nogādāt to sociālajā dienestā (vai citā jūsu organizētā vietā), kurā sociālais dienests ir izvietojis atsevišķu kasti atskaitēm.
Ja atskaitēm ir paredzētas noteiktas formas veidlapas un pieņemšanas-nodošanas akti, tad dienesti ir aicināti šīs veidlapasnovietot brīvi pieejamā vietā, vienlaikus rodot iespēju nodrošināt aplokšņu pieejamību.

Par dokumentu iesniegšanu un saņemšanu no VDEĀVK

Pagaidām pie ģimenes ārstiem darbs tiek organizēts bez izmaiņām, personas, kurām tuvākajā laikā beidzas noteiktais invaliditātes termiņš, var doties pie ģimenes ārsta, lai sagatavotu nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK). Lūdzam komisijai adresēto dokumentāciju sūtīt, izmantojot elektronisko parakstu vai pa pastu. Tiek atceltas klātienē plānotās ekspertīzes. Komisijas lēmumi un invaliditātes apliecības klientiem tiks izsūtītas pa pastu. Informācija par pieņemto lēmumu ir pieejama latvija.lv un elektroniski nosūtīta VSAA.
Citu VDEĀVK pakalpojumu lūdzam izmantot e-iesniegumus Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv. Pieejami šādi e-pakalpojumi:
- Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana
- Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
- Mani dati VDEĀVK
- Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
- Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS – 80205009

Lūdzam sekot līdzi informācijai Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā, kur atrodami arī ieteikumi iedzīvotājiem.
https://spkc.gov.lv/lv/

Informācija vieglajā valodā atrodama šeit:
https://www.lsm.lv/temas/zinas-vieglaja-valoda/ [1]

Lūdzam izplatīt informāciju biedriem !

Saudzējiet sevi un esiet piesardzīgi,

ELĪNA CELMIŅA
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
Tālr. 67021612
elina.celmina@lm.gov.lv

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv

Director of Social Inclusion Policy Department
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia
Skolas Street 28, Riga, LV-1331
Phone: +371 67021612
e-mail: Elina.Celmina@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv