Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām pensionāriem 2019. gadā

Aktualitātes

LV portāls ir publicējis rakstu par izmaiņām pensionāriem 2019. gada. Pensijas vecums 63 gadi un 6 mēneši

No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums.

Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu. Apdrošināšanas stāžam jābūt vismaz 15 gadi.

Tiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi – divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu vecumu.

Informācija par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu pa gadiem ir apkopota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājaslapā.

Atbalsts pārdzīvojušajam laulātajam

Ar grozījumiem likumā “Par valsts pensijām” tika noteikts, ka pēc 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, piešķirs pabalstu. Tas būs 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim).

Šis atbalsts senioriem būs pēc 1. janvāra un tad, ja laulātais miris pēc 1. janvāra.

Pabalsta saņemšanai būs nepieciešams iesniegums. Tiesības uz pabalstu būs 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Papildus ar likuma grozījumiem tika noteikts, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja mirušajam pensijas saņēmējam šāda piemaksa bija piešķirta.

Lielāka indeksācija par ilgu darba mūžu

Labklājības ministrija informē, ka no 2019. gada 1. oktobra vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pašreiz 1,50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam, un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997. gada), 2019. gada oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. maijam izdod noteikumus par piemaksas apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

2019. gadā pensionāra neapliekamais minimums būs par 20 eiro lielāks – 270 eiro mēnesī

Informācija no LV Portāls
https://lvportals.lv/skaidrojumi/301062-izmainas-pensionariem-2019-gada-2018