Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uzsāk pasākumu ciklu «Klusie vēstures veidotāji»

Aktualitātes

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uzsāk pasākumu ciklu «Klusie vēstures veidotāji»

Tiek uzsākts Latvijas valsts simtgades pasākumu cikls
«Klusie vēstures veidotāji»

Latvijas Neredzīgo bibliotēka uzsāk pasākumu ciklu «Klusie vēstures veidotāji» ar mērķi izcelt saulītē tos cilvēkus, par kuriem skaļi nerunā, neskatoties uz viņu lielo ieguldījumu Latvijas valsts, īpaši neredzīgu un vājredzīgu cilvēku kopienas labā. Pirmais pasākumu cikls — dāvanas gatavošana Latvijai. No 21. līdz 30. maijam notiks godināšanas aktivitātes cilvēkiem, kuri ir devušies aizsaulē.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka Latvijas valsts simtgades ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijai — 100» atbalstu īstenos projektu «Pasākumu cikls «Klusie vēstures veidotāji»». Tā mērķis ir izcelt saulītē tos cilvēkus, kuri ar savu dzīvi, darbu,
zināšanām un talantiem arī ir atstājuši pēdas Latvijas attīstībā, taču par viņiem skaļi nerunā.
Viņi ir devuši vai turpina dod ieguldījumu neredzīgu un vājredzīgu cilvēku kopienā tādās jomās kā kultūra, izglītība, zinātne, sports u.c. Šajā svētku laikā godināsim cilvēkus, kas ir gan cilvēki ar redzes invaliditāti, gan arī šajā struktūrā strādājošie, jo arī VIŅI IR LATVIJA gan kopā, gan katrs atsevišķi.
Pasākumam būs trīs galvenie cikli: dāvanas Latvijai gatavošana, rotāšanās un dāvanas pasniegšana. Projekta noslēgumā tiks izdota novadpētniecības grāmata «Klusie vēstures veidotāji. Ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā», kurā būs apkopoti 30 cilvēku
dzīvesstāsti un viņu atstātās «pēdas», kā arī eksponāta pielāgotās literatūras attīstības izstāde.
Pirmais pasākuma cikls — dāvanas gatavošana sāksies 21. maijā, kad bibliotēkas pārstāvji dosies uz atdusas vietām, lai, sakopjot, noliekot ziedus un aizdedzot svecītes, godinātu šos cilvēkus un viņu paveikto. Aicinām pievienoties interesentus šādu cilvēku
godināšanas piemiņas brīžos:

21. maijā
plkst. 10.00 Nikolaju Andreju Pihlavu (rātskungs, neredzīgo kopienas atbalstītājs) Lielajos Meža kapos;
Plkst. 10.30 Arnoldu Skridi (diriģents) 1. Meža kapos
Plkst. 11.30 Irēnu Gaili (Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) muzeja izveides iniciatore, novadpētniece) Miķeļa kapos

23. maijā plkst. 14.00 Idu Valentinoviču (Neredzīgo skolas dibinātāja), Oskaru Albertu Johanu Notnāgelu (tiflopedagogs, Rīgas Neredzīgo un vājredzīgo institūta direktors), Albertu Rutki un Pāvilu Eihi (Braila raksta latviešu valodas alfabēta izveidotāji) Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Strazdumuižas ielā 14, Rīgā.

29. maijā Valdi Stilvi (ilggadējs LNB Rehabilitācijas centra direktors) Alūksnes kapos

30. maijā plkst. 10.30 Aivaru Lorencu (zinātnieku, matemātiķi) Biķera kapos

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un vēlāk bildes tiks publicētas publiskajā telpā. Ja nevēlaties, lai jūs tiktu fotografēts, lūgums pirms pasākuma par to informēt rīkotājus.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Bite
Latvijas Neredzīgo biedrības projekta vadītāja,
Tekstu publicēja Madara Kalniņa