Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047 ietvaros īstenošana.

Aktualitātes


Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047

 

Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/047 ietvaros īstenošana.

Projekta īstenošanas ietvaros no 2019.gada 19.septembra notiek energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi ēkai Braila ielā 3, ko veic SIA „BUILD INVEST LATVIA”:

-         Būvlaukuma iekārtošana;

-        Demontāžas darbi;

-        Ēkas fasādes sienu siltināšanas darbi;

-        Ēkas bēniņu siltināšanas darbi;

-        Jumta seguma uzstādīšanas darbi;

-        Pirmā stāva grīdas renovācijas darbi;

-        Apkures sistēmas modernizācijas darbi.

Būvobjektā regulāri notiek būvsapulces, kur piedalās pasūtītāja pārstāvji, Būvuzņēmēja pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugs, tajās tiek uzraudzīta būvniecības gaita, risināti problēmu jautājumi.

Ņemot vērā Būvuzņēmēja iesniegumu un pamatojoties uz nelabvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem būvdarbu veikšanai, būvobjektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums no 2019.gada 19.novembra.

 

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

 

2019.gada 5.deembris