Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

LNB konferencē pulcē nozares speciālistus, lai runātu par jaunākajām tendencēm

Aktualitātes

LNB konferencē pulcē nozares speciālistus, lai runātu par jaunākajām tendencēm

13 eksperti runāja par sociālās rehabilitācijas, pieejamas izglītības, universālā dizaina, digitālās piekļūstamības jautājumiem, sadarbības valsts un pašvaldību darbinieki runāja par tālākiem sadarbības plāniem, kopīgā paneļdiskusijā un darba grupās tika aktualizētas problēmas ar kurām saskaras cilvēki ar redzes invaliditāti.
Klātesošie tika iepazīstināti ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, jauno balss sintezatoru "Oskaru" un specializēto tehnisko palīglīdzekļu klāstu. Tieši tehnoloģiju pieejamība un tehniskie palīglīdzekļi (jeb tiflotehnika) izraisīja vislielāko klātesošo interesi. Šādas konferences viens no galvenajiem mērķiem ir iepazīstināt cilvēkus, kuri savā ikdienas darbā saskaras ar cilvēkiem ar nopietni redzes traucējumi, uzzina par jaunākajām iespējām savu klientu un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Klātesošie arī atzina, ka jāturpina šādu informatīvi izglītojošu aktivitāšu veidošana, kuras nodrošina iespēju klātienē sastapt kolēģus no citām organizācijām gan formālā, gan neformālā vidē pārrunāt aktualitātes un tendences.

Konferenci "Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušana sabiedrībā - veicinošie un traucējošie faktori" Latvijas Neredzīgo biedrība organizēja Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīta projekta "Informācijas tīkls" ietvaros. 

Konferences izvērtēšanas anketa: http://ejuz.lv/konferenceatsaukmes 

Informāciju sagatavoja: Anete Enikova