Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

LNB Strazdumuižas Dienas centra darba plāns februārim

Aktualitātes

LNB Strazdumuižas Dienas centrs

Darba plāns  

Februāris 2024.gads

Pirmdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00- 16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

13.00-14.30 – Prāta spēle

 

Otrdienas 

9.00-15.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos. 

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

11.00- 12.00 – Pielāgotā sporta  nodarbība 

13.00-14.30 – Muzikālie pasākumi (skaņdarbu klausīšanās un sarunas par mūzik

     

Trešdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml)

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00 - 11.00 – Rokdarbi -tapošanas nodarbības

11.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (arī pasūtījumu pieņemšana) individuāli

07.02.2024 -13.00-15.00 – Kinofilma ar komentāriem

14.02.2024 -13.00-14.00 – Dzied, muzicē jaunieši

 ( Renāte Jakovļeva, Edgars Lecis, Antons Sņegovs)

14.00-15.30 – Konsultācijas  (un praktiskā palīdzība) datoru, viedtālruņu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas jautājumos.        

Ceturtdienas  

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi( lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.c. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

11.00.-12.00 – Pielāgotā sporta nodarbības 

13.00-14.30 –  Lasīšanas pulciņa nodarbības.

(Izvēlētās grāmatas lasīšana un diskusijas)

15.02.2024- 13.00-14.30 – “Cilvēks līdzās”

Piektdienas  

8.00-16.00 –Individuālās nodarbības  sporta zālē

12.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (individuāli)

13.00-14.00 – Klientiem vajadzīgās informācijas izdrukāšana Braila rakstā

14.00-15.30 Grupas nodarbības

Sarunas pie kafijas tases:

Aktuālais, interesantais, u.tml. tēmas

14.00- 15.00 – Individuālās nodarbības datorapmācībā un tehniskās ekspluatācijas jautājumi arī attālināti

15.00-16.00 -  Individuālās nodarbības par datoru un viedtālruņu lietošanas  jautājumiem.   

 

Dienas centra vadītājs             P.Locāns