Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

LNB Strazdumuižas Dienas centra darba plāns jūnijam

Aktualitātes

LNB Strazdumuižas Dienas centra darba plāns jūnijam

 

LNB Strazdumuižas Dienas centrs

Darba plāns  

Jūnijs 2024.gads

Pirmdienas ( izņemot 24. jūniju)

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt,  klientam nepieciešamās informācijas atrašana internetā, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00- 16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

13.00-14.30 – Prāta spēle

 

Otrdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt,  klientam nepieciešamās informācijas atrašana internetā, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

08.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-12.00 – Atveseļojoša vingrošana – Cigun ķermenim, prātam un labsajūtai

11.00-12.00 – Pielāgotā sporta nodarbības  fizioterapeita vadībā

12.00-14.00 – Sociālā darbinieka konsultācijas, palīdzība sociālo jautājumu risināšanā

13.00-14.30 – Muzikālie pasākumi (skaņdarbu klausīšanās un sarunas par mūziku).

 

Trešdienas 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, klientam nepieciešamās informācijas atrašana internetā, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00 - 12.00 – Rokdarbi -tapošanas nodarbības

10.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (arī pasūtījumu pieņemšana) individuāli

 

12.06.2024 -13.00-15.00

– kinofilma ar audio komentāriem

14.00-15.30 – Konsultācijas  (un praktiskā palīdzība) datoru, viedtālruņu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas jautājumos.        

 

Ceturtdienas 

 

9.00-13.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, klientam nepieciešamās informācijas atrašana internetā, maksājumi, iesniegumi, deklarācijas u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.tml. jautājumos

8.00-16.00 – Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-12.00 – Atveseļojoša vingrošana – Cigun ķermenim, prātam un labsajūtai

11.00.-12.00 – Pielāgotā sporta nodarbības  fizioterapeita vadībā

12.00-14.00 – Sociālā darbinieka konsultācijas, palīdzība sociālo jautājumu risināšanā

06.06.2024.

 13.00-14.30 – Cilvēks līdzās (Tikšanās ar Ruti Erenbergu )

 

Piektdienas  

8.00-16.00 –Individuālās nodarbības  sporta zālē

10.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (individuāli)

13.00-14.00 – Klientiem vajadzīgās informācijas izdrukāšana Braila rakstā

28.06.2024 – no plkst 13.00 – 

Svētku pasākums-Līga, Jānis, Pēteris

13.00-14.30 –  Lasīšanas pulciņa nodarbības.

(Izvēlētās grāmatas vai žurnāla lasīšana un diskusijas)

14.00- 15.00 – Individuālās nodarbības datorapmācībā un tehniskās ekspluatācijas jautājumi arī attālināti

15.00-16.00 -  Individuālās nodarbības par datoru un viedtālruņu lietošanas  jautājumiem.   

 

Dienas centra vadītājs             P.Locāns