Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Lūdzam ikvienu iesaistīties valsts iestāžu mājaslapu vienotās platformas tapšanā

Aktualitātes

Lūdzam ikvienu iesaistīties valsts iestāžu mājaslapu vienotās platformas tapšanā
Lūdzam ikvienu iesaistīties valsts iestāžu mājaslapu vienotās
platformas tapšanā.

Kopš vakardienas iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties otrajā
lietojamības testā – koka testā. Ar tā palīdzību validēsim
pirmā testa – kartīšu šķirošana – rezultātus, kur
iedzīvotāji norādīja, kā, viņuprāt, būtu jāgrupē informācija
pa mājaslapas sadaļām. Šajā testā ar astoņu uzdevumu palīdzību
iedzīvotājiem ir jāparāda, kurās sadaļās viņi meklētu konkrēto
informāciju, piemēram, iestādes struktūru, informāciju par
iestādes budžetu vai sabiedrības līdzdalību.

TESTS PIEEJAMS ŠEIT:
HTTPS://OLC04N0P.OPTIMALWORKSHOP.COM/TREEJACK/I7H57TZ4-0 [1]

NB! TESTU IESPĒJAMS AIZPILDĪT LĪDZ 31. AUGUSTAM.

JAU IEPRIEKŠ VISIEM PATEICOS PAR LĪDZDALĪBU UN INICIATĪVU!

Ar cieņu

IEVA BĒRZIŅA
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67021666
ieva.berzina@lm.gov.lv

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv