Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Neredzīgu personu interesēs atļauts izgatavot un izplatīt kopijas bez autoratlīdzības samaksas

Aktualitātes

Kultūras ministrijas mājas lapā ir atrodama informācija par izmaiņām Autortiesību likumā. 

13. decembrī, stājas spēkā 
grozījumi Autortiesību likumā, nosakot, ka neredzīgu personu un personu ar citādām lasīšanas grūtībām interesēs atļauts izgatavot un izplatīt kopijas pielāgotā formātā bez autoru un blakustiesību īpašnieku atļaujas un atlīdzības samaksas.

Grozījumi Autortiesību likumā tika izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvas (ES) 2017/1564 noteikumus. Direktīva paredz jaunu, obligātu autortiesību izņēmumu, lai personas, kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, tostarp disleksiju, un kompetentās institūcijas, kas darbojas šo personu labā, bezpeļņas nolūkā būtu tiesīgas sagatavot un izplatīt kopijas pielāgotā formātā (piemēram, Braila rakstā, audiogrāmatas veidā un lielburtu iespiedumā) bez atļaujas saņemšanas no autortiesību un blakustiesību īpašniekiem. Izņēmums arī nodrošina iespēju izplatīt un saņemt kopijas pielāgotā formātā no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Papildus precizēts arī Autortiesību likuma 22.pantā noteiktais izņēmums darbu reproducēšanai personu ar redzes un dzirdes invaliditāti vajadzībām. Šis izņēmums turpmāk attiecināms uz visām personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura), nevis tikai uz personām, kurām ir noteikta attiecīga invaliditāte atbilstoši Invaliditātes likumam.

Informācija ņemta, balstoties uz Kultūras ministrijās mājas lapā pieejamo rakstu: 
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/neredzigu-personu-intereses-atlauts-izgatavot-un-izplatit-kopijas-bez-autoratlidzibas-samaksas-3165?fbclid=IwAR1R4y5my0C8-hhJyuSIeTSbdrM27br0PGhmLF0dDfPd4jFHKPjKphSDDhw