Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Otrā projekta darba grupas sanāksme Rīgā

Aktualitātes

Otrā projekta darba grupas sanāksme Rīgā

2018. gada 13. novembrī Latvijas Neredzīgo biedrības telpās, Braila ielā 3, Rīgā, notika otrā projekta "Saruna klusumā un tumsā"  tikšanās plānošanas darba grupai. 
Darba grupā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji gan no Telšai pašvaldības administrācijas, gan  Žemaites Drāmas teātra kā arī no LNB. 
Šajā tikšanās reizē liels uzsvars tika likts uz budžeta un atskaišu jautājumiem, tādēļ bez projekta vadītājiem un koordinatoriem, piedalījās arī grāmatveži no LNB un Telšai pašvaldības.  

Projekta partneri apsprieda 1. periodā notikušā kastinga rezultātus, kā arī apstiprināja izrādes scenārija gala versiju, kas tika izstrādāta pēc LNB pasūtījuma. 

Tikšanās tika noslēgta, pārrunājot 2. periodā plānotās aktivitātes un aktuālos jautājumus. 2. periodā ir plānots uzsākt meistarklases, ko organizē LNB. 
Žemaites Drāmas teātris 2. periodā kopā ar projekta dalībniekiem dosies pieredzes apmaiņas ceļojumā uz Itāliju.