Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Palielināta valsts apmaksāta psihologa pakalpojuma cena

Aktualitātes

Palielināta valsts apmaksāta psihologa pakalpojuma cena
Personai līdz 18 gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu. 

Turpmāk šī pakalpojuma cena būs ne vairāk kā 35 eiro par vienu konsultāciju (līdz šim – 17,59 eiro), kā arī papildus tiks apmaksāti ar individuālo konsultāciju organizēšanu saistītie izdevumi (piemēram, materiālu sagatavošana u.tml.) ne vairāk kā 2,29 eiro apmērā par vienu konsultāciju.

To nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību"”, kas otrdien, 11. oktobrī, pieņemti valdības sēdē.

Labklājības ministrija jau sākot ar 2021. gadu pakāpeniski veica valsts finansēto pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu atalgojuma paaugstināšana līdz 35,00 eiro stundā (piemēram, vardarbībā cietušu personu sociālās rehabilitācijas pakalpojums). Paaugstinot psihologa pakalpojuma cenu par vienu konsultāciju, tiks veicināta kvalificētu psihologu piesaiste pakalpojuma sniegšanā.