Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Par ziedojumiem un nodokļu atgūšanu

Aktualitātes

Lai veicinātu cilvēku interesi atbalstīt sabiedriskā labuma organizācijas ar ziedojumiem, Latvijas likumdošana atbalsta ziedotājus, ļaujot daļēji atgūt ziedoto summu. Tomēr jāņem vērā īpatnības: ziedojums jānoformē pareizi, lai pēc ikgadējās deklarācijas iesniegšanas Valsts Ieņēmumu dienests varētu atmaksātu daļu no ziedotās naudas.

Jebkurā gadījumā, protams, ziedojumu apmērs labdarīgiem mērķiem nav ierobežots — tas atkarīgs tikai no cilvēku pašu rocības un vēlmes piedalīties labdarībā. Tomēr uz kaut daļēju nodokļa atmaksu var pretendēt tad, ja tiek ziedots oficiālai sabiedriskā labuma organizācijai, tas ir — biedrībām vai nodibinājumiem, kuru sabiedriskā labuma statusu apstiprinājusi valsts. Latvijas Neredzīgo biedrībai šāds statuss ir jau kopš 2006. gada. Turklāt VID iekļaus ziedoto summu kopējā attaisnojamo izdevumu limitā līdzās ārstniecības un izglītības izmaksām, kuru kopējā summa šobrīd ir 600 eiro gadā jebkuram nodokļu maksātājam.

Saskaņā ar VID speciālisto sniegto skaidrojumu, lai ziedojums tiktu vismaz daļēji kompensēts, tas jāveic šādi:

1) Nauda ieskaitāma sabiedriskā labuma organizācijai (Latvijas Neredzīgo biedrībai vai citai), pārskaitījumā norādot, ka tas ir “Ziedojums vispārīgiem mērķiem”. Saskaņā ar VID norādēm, tikai ziedošana attiecīgās organizācijas vispārējo labdarības mērķu piepildīšanai ļaus pēc tam atgūt daļu no naudas kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu. Ja tiks norādīts jebkāds specifisks mērķis, tad tas neizdosies (var noprast, ka ir bijuši gadījumi, kad ziedotāji prasa saņēmējus veikt kādu īpašu “atpakaļpienākumu”, piemēram, komerciāli reklamēt attiecīgo ziedotāju un tā labo sirdi).

2) Nākamā gada pavasarī, iesniedzot ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, tai jāpievieno arī informācija par veikto ziedojumu tādā pašā veidā, kā tas notiek ar medicīnas pakalpojumu čekiem: “Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par kārtējo kalendāro gadu, tai var pievienot jebkuru dokumentu (piemēram, maksājuma uzdevumu, kvīti un tml.), vai to norakstus, kas apliecina veikto ziedojumu apmēru un ziedojuma veicēju un saņēmēju. Ja dokumentā ir ietverta visa identificējošā informācija, papildus paskaidrojumi un cita informācija nav jāsniedz. Tomēr, ja Valsts ieņēmumu dienestam radīsies kādi jautājumi, tad mūsu darbinieki noteikti sazināsies ar gada ienākumu deklarācijas iesniedzēju,” VID raksta savā skaidrojumā.

3) Tomēr ikvienam jāņem vērā: saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumu, visiem attaisnojamajiem izdevumiem kopā (ieskaitot gan ārstniecības un izglītības izmaksas, gan veiktos ziedojumus) maksimālais limits iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai ir 600 eiro gadā par vienu fizisko personu. Ja deklarējamie izdevumi bijuši faktiski lielāki, tad limits elektroniskajā deklarācijā var automātiski pārnesties uz nākamo gadu, taču par vienu gadu patlaban var atgūt nodokli no 600 eiro attaisnojamajiem izdevumiem. Faktiski tas nozīmē, ka maksimāli tiks atgūti 120 eiro.

Jāpiebilst, ka šie apsvērumi attiecas uz naudas ziedojumiem pārskaitījuma veidā, nevis, piemēram, mantas ziedošanu vai brīvprātīgo darbu.

Ziedojumu konts Latvijas Neredzīgo biedrībai:
LV87UNLA0050024259179

Informāciju sagatavoja: Imants Liepiņš