Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Priecīgas un saulainas Lieldienas!

Aktualitātes

Priecīgas un saulainas Lieldienas!
Foto: Sandra Smona
Metamies, draugi, šūpolēs
Un uzsviežamies tik augstu,
Ka ieraugām Rīgas jūrmalu
Un Alaukstu - Dieva plaukstu,
Lai pamājam sveicienus Daugavai,
Lai sveicinām Aivieksti, Gauju
Un raženu Latgales meiteni
Ar pureņu pilnu sauju.
(J. Jaunsudrabiņš)

LNB Centrālā valde