Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros risināsies informatīvais seminārs ciklā "iepazīsti #NeredzīgoSports ikdienu"

Aktualitātes

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros risināsies informatīvais seminārs ciklā "iepazīsti #NeredzīgoSports ikdienu"
Aicinām Jūs uz informatīvu semināru pašvaldības speciālistiem,
NVO pārstāvjiem un visiem interesentiem Latgalē, Rēzeknes novada
pašvaldībā!

Projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības
un kapacitātes stiprināšana” ietvaros risināsies informatīvais
seminārs ciklā "iepazīsti #NeredzīgoSports ikdienu".

Biedrība "Latvijas Neredzīgo sporta savienība" (LNSS) prezentēs un
demonstrēs īpaši sagatavotus video materiālus, lai sniegtu ieskatu
sevišķos, īpaši neredzīgajiem un vājredzīgajiem veidotos sporta
veidos, iepazīstinās ar plašo neredzīgo sporta notikumu klāstu, kas
kā pirms pandēmijas, tā arī sarežģītajā pandēmijas
ierobežojumu laikā, sekmīgi darbojās Latvijā līdz šim un
iezīmēs iespējas kādas cilvēkiem ar redzes invaliditāti pieejamas
2022.gadā.

Īpaši aicinām iespēju klātienes seminārā viesoties novada
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Aicinām pastāstīt par šo notikumu Jūsu draugiem, cilvēkiem ar
redzes invaliditāti, lai viņi uzzinātu par iespējām, kā darīt
ikdienu pilnvērtīgāku.

Mēs priecāsimies Jūs sastapt piektdien 29.martā pulkstens 13.00,
Latgales mācību centra telpās Atbrīvošanas alejā 121b, Rēzeknē.

P.S. Aicinām pievienoties arī pārstāvjus no Balviem, Ludzas un
Varakļāniem.

Cieņā

Imants Elstiņš
LNSS prezidents
Indulis Bumbieris
LNSS valdes loceklis, projekta vadītājs