Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekta "Proti un Dari" nodarbību grafiks janvārim

Aktualitātes

Projekta "Proti un Dari" nodarbību grafiks janvārim
Foto: Sandra Smona

Nodarbību grafiks projekta „PROTI un DARI!” jauniešiem.

Janvāris 2018

 

04.01.2018 no plkst.  11.00.-13.00/ 2h

 Nodarbību vadīs Kārlis Bardelis

Tēma: Speciālistu konsultācijas- Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts:Bijušais žurnālists Gints Barkovskis un pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis dodas galvu reibinošā ekspedīcijā pāri Atlantijas okeānam, lai airu laivā bez motora, bez burām, bez pavadošā kutera 142 dienās un naktīs, laužoties cauri sānu viļņiem, virpuļstraumēm un pretvējam, ar lauztām ribām, bet laimīgi noairētu 8297 kilometrus no Namībijas līdz Brazīlijai un kļūtu par pasaulē pirmo airēšanas komandu, kas šķērsojusi Dienvidatlantiju. Vienreizējs piedzīvojums, unikāla pieredze un patiess stāsts, kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams.

Vieta: Braila iela 5, 2.stāvs, Rīga

 

09.01.2018. no plkst.  11.00.-13.00/ 2h

 Nodarbību vadīs  Ritvars Straume

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts: Mārketings - 2017. gada tēmu apkopojums un pārbaudījums.

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

11.01.2018. no plkst.  17.00-19.00/ 2h

Nodarbību vadīs Sarmīte Šmite

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts: Lekciju vadītu  Sarmīte Šmite, sertificēta NLP  (neirolingvistiskā programmēšana) meistare, viena no Personības pilnveidošanas centra pasniedzējām. NLP ir mācība par cilvēka personīgo meistarību, mācība, kas ļauj apgūt metodes, kas nodrošina līdzsvaru un harmoniju starp dažādiem dzīves kontekstiem. NLP ļauj apzināties un reāli sasniegt tos mērķus, pēc kuriem mēs tiecamies.

Šmite novadīs projekta dalībniekiem treniņsemināru „Pozitīvās domāšanas ABC”, tādejādi vairojot uzdrīkstēšanos un pārliecību projekta mērķa auditorijai.

 

Vieta: Braila iela 5, 2.stāvs,  Rīga

 

 

16.01.2018. no plkst.  11.00.-13.00/ 2h

Nodarbību vadīs Māra Gaņģe

Tēma: Speciālistu konsultācija- dramaturgs

Apraksts: Dažādu maņu iesaiste skatuviskā norisē. Smarža, garša, tauste kā naratīva sastāvdaļas. Stāsta veidošanas tehnikas.

Vieta: Braila iela 5, 2.stāvs, Rīga

 

18.01.2018. no plkst. 10.00.-12.00/ 2h

Nodarbību vadīs Ritvars Straume

Tēma: Neformālā un ikdienas mācīšanās- mērķu nospraušanas sarunas

Apraksts: "Reklāmas veids - degustācijas. Kā lēmumu par pirkuma izdarīšanu ietekmē degustācijas. Praktiskā daļa, iekļaujot "aklo degustāciju" un analizēšanu, cik piemērota ir dažādu produktu reklamēšana degustācijās."

Vieta: Braila iela 5, Rīga

 

22.01.2018. no plkst.  11.00.-13.00/ 2h

Nodarbību vadīs Māra Gaņģe

Tēma: Speciālistu konsultācija- dramaturgs

Apraksts: Skatuviskās atbrīvošanās tehnikas. Darbs ar elpu, kustību. Skatuviskā klātbūtne..

Vieta: Braila iela 5, 2.stāvs, Rīga

 

23.01.2018. no plkst.  09.00.-17.00/ 7h

Nodarbību vadīs Sandra Smona

Tēma: Līdzdalība pasākumos- ekskursija uz Madonu

Apraksts: Viesošanās pie koktēlnieka, mākslinieka. Pats uzcēlis māju. Izmantojot vētrā nogāztus, dažāda veida koku zarus, stumbrus, Zigmunds savām rokām radījis unikālus ozolkoka krēslus, gultas, solus, galdus, mūzikas instrumentus, karotes, krūzes, kam īstā vieta būtu mākslas darbu izstādē. Ekskursijas laikā būs iespēja iepazīt kardināli atšķirīgu dzīves veidu un unikālu cilvēku..

Vieta: Madona

 

27.01.2018. no plkst.  .11.00-15.00/4h

Nodarbību vadīs Kaspars Biezais

Tēma: Līdzdalība NVO rīkotā pasākumā- sporta diena

Apraksts: Sports saliedē kolektīvus, stirpina kopības sajūtu, kā arī vieno kopīgiem sasniegumiem. Ar sporta spēļu palīdzību var savienot dažādas cilvēku grupas

Spēles organizēs un vadīs zinošs sporta treneris, kurš ikdienā strādā ar konkrēto mērķa grupu

Vieta: Skrudalienas iela 1, Rīga