Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistema (2.kārta)"

Aktualitātes

Projekts "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistema (2.kārta)"
Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Latvijas Neredzīgo biedrību, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiska atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēsana un attīstība" ietvaros īsteno projektu "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)".

Lasīt vairāk: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2karta-nr-221119i008 .