Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts "Diskutē un topi sadzirdēts" ir noslēdzies

Aktualitātes

Iestājoties gadu mijai, noslēdzās Erasmus + "Diskutē un topi sadzirdēts". 

Kopš 2019. gada septembra 10 Latvijas Neredzīgo biedrības jaunieši piedalījās projektā. Kopā ar Latvijas debašu asociāciju "Quo tu domā?" jaunieši apguva debatēšanas mākslu Astoņās nodarbībās LNB jaunieši apguva prasmi formulēt savu viedokli, argumentēt un aizstāvēt to. Projekta ietvaros dalībnieki devās uz „Quo tu domā?” organizētajām debatēm par tēmu "Vai sociālo mediju influenceru darbība būtu jāregulē tāpat kā mediji?”. 

Jaunapgūtās prasmes 3 LNB jaunieši – Anastasija, Edgars un Daina, lika lietā projekta galvenajā pasākumā publiskajās debatēs “Vai kultūras pasākumi Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar redzes invaliditāti?". Debatēs „par” pusē piedalījās arī Kultūras ministrijas pārstāvis Uldis Zariņš, savukārt skatītāju rindās bija Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārstāvis Arnis Miltiņš. Pēc debašu noslēguma turpinājās diskusija par kultūras pieejamību, kurā iesaistījās gan debašu dalībnieki, gan skatītāji.

 Paralēli debatēm LNB jaunieši organizēja sarunu un diskusiju vakarus „Uzdrošinies izzināt pasauli”. Uz sarunām aicinājām dažādus jauniešus, kas ikdienā darbojas sociālajā uzņēmumā, radio, veido mājas lapas un/vai ir ieguvuši pieredzi piedaloties starptautiskos apmaiņas projektos. Ppēc tikšanās ar katru jaunieti, LNB jaunieši devās apciemot viņus darba vietā vai skolā. Tā paralēli projektam LNB jaunieši viesojās Latvijas Radio un pabija „Radio Pieci” studijā, apciemoja sociālo uzņēmumu „Visi var”Siguldā un devās uz SIVA koledžu Jūrmalā.

Projekta aktivitātes ir veicinājušas LNB jauniešu saliedētību un sadarbības spējas, kā arī aktivitāšu laikā jaunieši ir apguvuši un uzlabojuši savas prasmes veidot, argumentēt un aizstāvēt viedokli, uzdot jautājumus, uzturēt sarunu, kā arī izvirzīt mērķus un tiekties uz tiem.

Lai gan projekts ir noslēdzies, jaunieši jau plāno nākamās aktivitātes, gan dalību citos biedrības plānotajos projektos, gan individuālu projektu izstrādi. 

Fotogalerija